sida

Motioner och interpellationer

2022

220505 Initiativärende mobila team
220429 Motion Inför smart linjelös busstrafik
220405 Interpellation sommarsituation
220405 interpellation kust och havsmiljöer
220405 Interpellation patientsäkerhet
220428 Initiativärende Insatser för förbättrad arbetsmiljö
220317 Initiativärende Krisåtgärd för Skåne: Sänkta taxor i kollektivtrafiken
220215 initiativärende akutmottagningarna

2021

 

210917 Interpellation samverka för att minska arbetslösheten
210917 Interpellation sommarsituationen
210603 initiativärende strategi för god arbetsmiljö och återhämtning
210604 Interpellation Demokratiunderskott
210604 Interpellation Personalpolitik
210507 Initativärende Regional satsning för arbetstillfällen under sommaren
210429 Initiativärende Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta
210429 Initiativärende Sommarscen
210325 initiativärende satsa på stärkt folkhälsa
210323 Interpellation Flyktinghälsan
210312 motion avskaffa psykoterapi vårdvalet
210319 motion tillit är vägen fram
210301 motion privata vårdgivare vid kris
210330 Interpellation standardiserat insatsförlopp
200214 Interpellation Skånetrafikens biljettsystem

2020

201125 motion flerdagsbiljett
200319 – initiativärende – stoppa gräddfilerna i vården
201104 motion Ensamhet
200214 Interpellation Skånetrafikens biljettsystem
200616 Interpellation Regionen behöver ta hand om personalen och se till att vård ges efter behov
200616 Interpellation Hur agerar du och Greater Copenhagen (GC) när danskarna förorenar Öresund
201006 Interpellation Skånetrafiken behöver ta sitt samhällsansvar

2019

191206 Motion Klimatnödläge
191122 Interpellation höghastighetståg
191120 motion utred högkostnadsskydd hjälpmedel
191011_Interpellation endometrios
191018 motion kartlägg behovet av fler vårdcentraler
190924 Interpellation Kollektivtrafiknämndens dialog
190409 Interpellation_Ordningsvakters lämplighet_korrekt
190409 Interpellation_Nedläggning arbetsförmedlingen
190409 Interpellation_Förflyttningar nattetid
190326 motion koldioxidbudget
190215 Interpellation_Indraget stöd strategisk demensplan
190212 Interpellation_Tillgängligheten i kollektivtrafiken i Skåne
190202 Interpellation_Arriva_Pågatågen_säkerhet och personalansvar

2018

181010 motion påbörja arbetstidsförkortningen
180919 motion kollektivtrafik i egen regi
180608 Interpellation ökat medborgarinflytande
180418 motion hörsel vårdval
180412 motion trygga anställningsformer
180326 motion månadskort
180214 Interpellation orosanmälningar och våld

2017

170928 motion sommarkort
170928 motion utred högkostnadsskydd slutenvård
170517 motion avskaffa avgifter i tvångsvården
170120 motion avskaffa NPM
170228 interpellation lönespridning
170228 interpellation spårvagn i Malmö
170228 interpellation vårdplatsbrist
170404 interpellation inställda operationer
170404 interpellation Mecca traffic AB
170524 interpellation utvärdera E-hälsa
171012 Interpellation dö ensam

Dela den här sidan:

Kopiera länk