sida

Motioner och interpellationer

Nedan hittar du förslag och initiativ som Vänsterpartiet har lagt i Region Skåne.

 

2023


Motioner

230317 Motion kollektivtrafik i egen regi
230825 Motion indexering kollektivtrafik
230904 Motion arbetstidsförkortning

Interpellationer

230228 Interpellation Situationen på Helsingborgs sjukhus
230405 Interpellation Personalens krav på Ystads sjukhus
230613 Interpellation Framtiden för klusterverksamheten
230613 Interpellation Vänsterpartiet SRHR-plattform
231017 Interpellation Gängkriminella inom hälso- och sjukvård
231024 Interpellation Slutenvårdsplatser

Initiativärenden

230414 Initiativärende regionala utvecklingsstrategin
230523 Initiativärende Avskaffa incitamentsmodellen
230622 initiativärende Ta fram en regional handlingsplan för SRHR-området
230824 Initiativärende angående Skånes folkhögskolors ekonomi
231006 initiativärende Behov av vårdlots för papperslösa

Enkla frågor

230228 Enkel fråga Hållbarhetsberedningen
230418 enkel fråga Nytt klusterutvecklingsprogram
230926 Enkel fråga Kollektivtrafik för pensionärer
231024 Enkel fråga Införande av Sverigebiljetten
231121 Enkel fråga HH-förbindelse

 

 

2022


Motioner

220429 Motion Inför smart linjelös busstrafik
220506 motion jämlik psykiatri i hela regionen
220506 motion jämlik screening
220506 motion privata sjukförsäkringar

Interpellationer

220405 Interpellation sommarsituation
220405 interpellation kust och havsmiljöer
220405 Interpellation patientsäkerhet
220601 Interpellation övertid
221212 Interpellation ESS
221212 Interpellation magnetröntgen

Initiativärenden

210507 Initiativärende satsning för arbetstillfällen under sommaren
220505 Initiativärende mobila team
220428 Initiativärende Insatser för förbättrad arbetsmiljö
220317 Initiativärende Krisåtgärd för Skåne: Sänkta taxor i kollektivtrafiken
220215 initiativärende akutmottagningarna

Enkla frågor

220215 enkel fråga Lynetteholm
220405 enkel fråga hyrchefer utan upphandling
220405 enkel fråga Långsiktiga lösningar för arbetsmiljön
220614 enkel fråga akutmottagningen Helsingborg
220614 enkel fråga Simrishamns sjukhus
221129 enkel fråga Fordonsgas

Från tidigare år:

2021

Motioner

210312 motion avskaffa psykoterapi vårdvalet
210319 motion tillit är vägen fram
210301 motion privata vårdgivare vid kris

Interpellationer

210604 Interpellation Demokratiunderskott
210604 Interpellation Personalpolitik
210330 Interpellation standardiserat insatsförlopp
200214 Interpellation Skånetrafikens biljettsystem
210323 Interpellation Flyktinghälsan

Initiativärenden

210603 initiativärende strategi för god arbetsmiljö och återhämtning
210507 Initativärende Regional satsning för arbetstillfällen under sommaren
210429 Initiativärende Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta
210429 Initiativärende Sommarscen
210325 initiativärende satsa på stärkt folkhälsa

2020

Motioner

201125 motion flerdagsbiljett
201104 motion Ensamhet

Interpellationer

200319 – initiativärende – stoppa gräddfilerna i vården
200214 Interpellation Skånetrafikens biljettsystem
200616 Interpellation Regionen behöver ta hand om personalen och se till att vård ges efter behov
200616 Interpellation Hur agerar du och Greater Copenhagen (GC) när danskarna förorenar Öresund
201006 Interpellation Skånetrafiken behöver ta sitt samhällsansvar

2019

Motioner

191206 Motion Klimatnödläge
191120 motion utred högkostnadsskydd hjälpmedel
191018 motion kartlägg behovet av fler vårdcentraler
190326 motion koldioxidbudget

Interpellationer

191122 Interpellation höghastighetståg
191011_Interpellation endometrios
190924 Interpellation Kollektivtrafiknämndens dialog
190409 Interpellation_Ordningsvakters lämplighet_korrekt
190409 Interpellation_Nedläggning arbetsförmedlingen
190409 Interpellation_Förflyttningar nattetid
190215 Interpellation_Indraget stöd strategisk demensplan
190212 Interpellation_Tillgängligheten i kollektivtrafiken i Skåne
190202 Interpellation_Arriva_Pågatågen_säkerhet och personalansvar

2018

Motioner

181010 motion påbörja arbetstidsförkortningen
180919 motion kollektivtrafik i egen regi
180608 Interpellation ökat medborgarinflytande
180418 motion hörsel vårdval
180412 motion trygga anställningsformer
180326 motion månadskort

Interpellationer

180214 Interpellation orosanmälningar och våld

2017

Motioner

170928 motion sommarkort
170928 motion utred högkostnadsskydd slutenvård
170517 motion avskaffa avgifter i tvångsvården
170120 motion avskaffa NPM

Interpellationer

170228 interpellation lönespridning
170228 interpellation spårvagn i Malmö
170228 interpellation vårdplatsbrist
170404 interpellation inställda operationer
170404 interpellation Mecca traffic AB
170524 interpellation utvärdera E-hälsa
171012 Interpellation dö ensam

Dela den här sidan:

Kopiera länk