sida

Henry Lindbergs stiftelse

Henry Lindbergs stiftelse är en stiftelse som administreras av Vänsterpartiet Skåne. Stiftelsens syfte är att “lämna stipendier till aktiva medlemmar i arbetarrörelsen för utbildning eller forskning i syfte att stödja Vänsterpartiets skolningsarbete för att skapa ett socialistiskt samhälle i Sverige”.

Från Henry Lindbergs stiftelse kan privatpersoner eller organisationer inom arbetarrörelsen söka pengar för till exempel böcker, kurser, studieresor som riktar sig till och handlar om arbetarrörelsen eller viktiga politiska frågor för arbetarrörelsen.

De som söker stipendier behöver inte vara medlemmar i Vänsterpartiet. Stipendier delas normalt ut två gånger om året i storleksordningen 5.000-15.000 kronor per stipendium.

Möjligheten att dela ut stipendier  är beroende av stiftelsens avkastning (vilket betyder att det vissa år kanske inte är möjligt att dela ut några stipendier alls).

Ansökningarna ska innehålla en beskrivning av och en tidsplan för projektet. Sista datum för att ansökningar ska behandlas är varje år den 31/3 för ansökningar som ska behandlas under våren samt den 30/9 för ansökningar som ska behandlas under hösten. Ansökningar skickas till [email protected]

Om Henry Lindberg Henry Lindberg var en av Vänsterpartiets grundare. Han var verksam i Malmö under senare delen av sitt liv och avled 1972. I sitt testamente gjorde han en donation till förmån för partiet. Han föreskrev att en stiftelse skulle bildas med uppgift att ”lämna stipendier till aktiva medlemmar i arbetarrörelsen för utbildning eller forskning i syfte att stödja Vänsterpartiet Kommunisternas skolningsarbete för att skapa ett socialistiskt samhälle i Sverige”. Viss del av tillgängliga medel i stiftelsen får användas för skolningskurser inom arbetarrörelsen i politiska, fackliga eller andra frågor som sammanhänger med arbetarrörelsens arbete för socialism.” Stiftelsens styrelse har en representant från Vänsterpartiets partistyrelse, en från Vänsterpartiet Kronoberg, en från Vänsterpartiet Skåne samt två från Vänsterpartiet Malmö.

Första utdelningen av priset Betongnäven – nominera den du tycker är en lämplig  pristagare
Henry Lindbergs stiftelse har instiftat ett pris: Betongnäven – för kamp i Henry Lindbergs anda inom fackföreningsrörelsen och hyresgäströrelsen. Priset delas ut till en eller flera personer, organisationer och nätverk som gjort enastående instatser inom fackföreningsrörelsen eller hyresgäströrelsen. Det består dels av en skulptur, dels av ett stipendium från Henry Lindbergs stiftelse för att stödja skolningsarbete inom arbetarrörelsen. Stipendiet är på 2000 kr. Nu finns det möjlighet att fram till den 30/3 föreslå vem som ska vara den första att få betongnäven.  Mejla era förslag till [email protected]

Dela den här sidan:

Kopiera länk