sida

Henry Lindbergs stiftelse

Henry Lindbergs stiftelse är en stiftelse som administreras av Vänsterpartiet Skåne. Stiftelsens syfte är att “lämna stipendier till aktiva medlemmar i arbetarrörelsen för utbildning eller forskning i syfte att stödja Vänsterpartiets skolningsarbete för att skapa ett socialistiskt samhälle i Sverige”.

Från Henry Lindbergs stiftelse kan privatpersoner eller organisationer inom arbetarrörelsen söka pengar för till exempel böcker, kurser, studieresor som riktar sig till och handlar om arbetarrörelsen eller viktiga politiska frågor för arbetarrörelsen.

De som söker stipendier behöver inte vara medlemmar i Vänsterpartiet. Stipendier delas ut löpande, i storleksordningen 5.000-15.000 kronor per stipendium.

Stipendium delas ut med ojämna mellanrum (ungefär 1 stipendium per år), och är beroende av stiftelsen avkastning (vilket betyder att det vissa år inte kan delas ut några stipendier alls).

Ansökningarna ska innehålla en beskrivning av och en tidsplan för projektet. Ansökningar skickas till [email protected]

Om Henry Lindberg Henry Lindberg var en av Vänsterpartiets grundare. Han var verksam i Malmö under senare delen av sitt liv och avled 1972. I sitt testamente gjorde han en donation till förmån för partiet. Han föreskrev att en stiftelse skulle bildas med uppgift att ”lämna stipendier till aktiva medlemmar i arbetarrörelsen för utbildning eller forskning i syfte att stödja Vänsterpartiet Kommunisternas skolningsarbete för att skapa ett socialistiskt samhälle i Sverige”. Viss del av tillgängliga medel i stiftelsen får användas för skolningskurser inom arbetarrörelsen i politiska, fackliga eller andra frågor som sammanhänger med arbetarrörelsens arbete för socialism.” Stiftelsens styrelse har en representant från Vänsterpartiets partistyrelse, en från Vänsterpartiet Kronoberg, en från Vänsterpartiet Skåne samt två från Vänsterpartiet Malmö.

Dela den här sidan:

Kopiera länk