• Hem
  • DÅK 2024
sida

DÅK 2024

Distriktsårskonferens 2024

 

Partidistriktets årskonferens genomförs lördagen den 16 mars i Järnåkraskolans matsal i Lund.

Distriktsårskonferensen är partidistriktets högsta beslutande organ och distriktets årsmöte.

 

Handlingar

DÅK Dag-, konferens- och arbetsordning

§8 Verksamhetsberättelse 2024

§9 Regiongruppens rapport 2023

§10 Riksdagsrapport – Hanna Gunnarsson

§10 Riksdagsrapport – Malcolm Momodou Jallow

§11 Ekonomisk berättelse – Balansrapport 230101-231231

§11 Ekonomisk berättelse – Resultatrapport 230101-231231

§11 Ekonomisk berättelse 2023 Fordringar och skulder

§12 Revisionsberättelse V Skåne 2023

§14 HL Henry Lindbergs stiftelse verkber 2023

§14 Bokslut Henry Lindbergs stiftelse 2023-01-01 – 2023-12-31

§14 HL Verifikat X – utdelning och stipendiers konto 2023

§14 HL Skulder och andelar 2023

§15 Revisionsberättelse HL 2023

§17 Förslaget till verksamhetsplan

§17 Motioner och motionssvar

§18 Två-åriga mandatperioder

§19 Budget 2024 utkast

§19 Budgetskrivelse till DÅK-en

§20 Förslag inför konferensens val

 

 


Information

 


Ombud 

Distriktsårskonferensen har 81 ombud för partiföreningarna fördelade proportionellt utifrån partiföreningarnas medlemsantal kallelsens datum med minst ett ombud per partiförening. Kallelse går ut till partiföreningarna tre månader före konferensen. Ombud väljs på partiföreningarnas medlemsmöten eller årsmöten. Ombud ska vara inrapporterade till distriktet på mail [email protected] senast den 24 februari.

Motionera 

Vill du ändra något i eller lägga till något till verksamhetsplanen eller har du något annat förslag som rör distriktets politik eller verksamhet? Då ska du skriva en motion till distriktsårskonferensen. Både partiföreningar och enskilda medlemmar kan motionera.

Motioner mejlas till [email protected]. Sista dagen att lämna in motioner är den 3 februari.

Nominera

Distriktsårskonferensen väljer distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning för distriktet. Förhandsnomineringar inför dessa val mejlas till [email protected] senast den 3 februari utom förhandsnomineringar inför valet av valberedning som istället mejlas senast samma datum till [email protected]. Såväl partiföreningar som enskilda medlemmar kan nominera. Skriv en kort presentation av den/de du nominerar samt en motivering. Den/de du nominerar ska vara tillfrågade och ha tackat ja till att kandidera.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk