• Hem
 • Inför kongresse...
sida

Inför kongressen

Här kan jag klicka för att komma till den centrala kongresshemsidan

Innehåll på denna sida:

 1. Nominera dem ni vill se som kongressombud från Skåne
 2. Viktigt att e-postadresser och personnummer finns inför kongressombudsvalet
 3. Om motioner till partikongressen och nomineringar inför kongressens val
 4. Ta upp förslag till motioner och nomineringar på medlemsmöte i partiföreningen
 5. Distriktsstyrelsens behandling av förslag till motioner och nomineringar

  1. Nominera dem ni vill se som kongressombud från Skåne

  Vänsterpartiet håller partikongress 8-12 maj i Jönköping. Huvudfrågan på dagordningen kommer att vara programkommissionens förslag till nytt partiprogram. Mer information om kongressen finns på vansterpartiet.se/kongress2024/Vänsterpartiet Skåne har 28 ombud på kongressen. Kongressombudsvalet genomförs digitalt. Alla medlemmar i distriktet har rösträtt. Alla medlemmar i distriktet, med undantag för ledamöter och suppleanter i partistyrelsen, har även rätt att kandidera och är valbara som kongressombud.Inför kongressombudsvalet har alla medlemmar och partiföreningar nu möjlighet att föreslå dem ni vill se som ombud för Skånedistriktet på partikongressen.

  Nomineringar av kandidater i kongressombudsvalet mailas till [email protected] senast den 21 januari.

  De ni föreslår ska vara tillfrågade och ha tackat ja till att kandidera.

  Denna information kommer även att gå ut i nyhetsbrev till samtliga medlemmar med mejladress i medlemsregistret och finns även i Folkviljan 6/23.


  2. Viktigt att e-postadresser och personnummer finns inför kongressombudsvalet

  Vi behöver allas e-postadress och fullständiga personnummer 

  Inför det digitala kongressombudsvalet är det viktigt att distriktet har tillgång till alla medlemmars e-postadress och fullständiga personnummer. E-postadressen är viktig för att den sparar in portokostnad, arbete och papper. Med fullständigt personnummer i medlemsregistret kan du rösta med mobilt bank-ID vilket underlättar proceduren.

  Vi ber därför de medlemmar som vet eller misstänker att distriktet inte har deras e-postadress eller ditt fullständiga personnummer att mejla dessa uppgifter till [email protected]. Det är bra om ni också kan stöta på era medlemmar angående detta.


  3. Om motioner till partikongressen och nomineringar inför kongressens val 

  Inför kongressen har alla medlemmar, partiföreningar och distrikt möjlighet att lämna in motioner och att nominera inför kongressens val. Anvisningar för  inlämning av motioner och nomineringar till partiet centralt  finns på partiets centrala hemsida https://www.vansterpartiet.se/kongress2024/


  4. Ta upp förslag till motioner och nomineringar på medlemsmöte i partiföreningen

  Även om alla medlemmar har rätt att motionera och nominera enskilt är det givetvis bra om flera diskuterar och hjälps åt att formulera de förslag som läggs till kongressen. Alla partiföreningar bör därför arrangera möten inför kongressen då medlemmars förslag till motioner och nomineringar behandlas och där motioner som en majoritet ställer sig bakom går vidare som partiföreningens.

  Meddela distriktet datum för alla möten där ni diskuterar och beslutar om kongressfrågor så lägger vi ut dem på en gemensam kongress-sida på distriktets hemsida.


  5. Distriktsstyrelsen behandling av förslag till motioner och nomineringar 


  Det finns också möjlighet för enskilda medlemmar och partiföreningar att skicka in kongressmotioner och nomineringar inför kongressens val till distriktsstyrelsen för att denna ska pröva om Vänsterpartiet Skåne ska ställa sig bakom motionen/nomineringen.

  Det är distriktsstyrelsens avsikt att ställa sig bakom ett begränsat antal motioner som bedöms vara av särskild vikt att få distriktets underskrift på. Dessa motioner kommer att gå till kongressen med Vänsterpartiet Skåne som enda undertecknare.

  Motioner och nomineringar som sänts till distriktet för att distriktsstyrelsen ska ta ställning till dem lämnas av distriktet vidare till kongressen. Detta gäller även de motioner och nomineringar som distriktsstyrelsen inte ställer sig bakom. Dessa sänds av distriktet vidare med enskilda medlemmars eller partiföreningars underskrift.

  Kongressmotioner och nomineringar inför kongressens val som ska behandlas av distriktsstyrelsen ska vara distriktet tillhanda på mail [email protected] senast den 26 januari kl 12. 

Dela den här sidan:

Kopiera länk