• Hem
 • Lättläst materi...
sida

Lättläst material

Vänsterpartiets valplattform 2018, på lättläst svenska

Alla ska ha det bra i Sverige inte bara de rikaste

Alla ska ha det bra i Sverige inte bara de rikaste Sverige är ett rikt land, men alla som bor här är inte rika.
Vi tycker att de som är rika har fått för stor makt. De bestämmer för mycket om hur samhället ska vara.
För Vänsterpartiet är jämlikhet viktigt.

Idag kan vi se ojämlikhet på många ställen till exempel:

 • Fattiga pensionärer
 • Vårdbiträden med låg lön och stressiga jobb
 • Arbetslösa
 • Alla som blir av med sin assistans enligt LSS

Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade.

Det är vår tur nu! Vi vill skapa ett samhälle som gör livet bättre för alla. Vi berättar om våra förslag i denna valplattform. Ladda ner Valplattformen lättläst i pdf-version här.

Folket ska bestämma inte banker och stora företag

Demokrati är viktigt. All makt ska komma från folket. Men sedan 1980-talet har allt mer makt tagits över av banker och finansbolag. Vänsterpartiet vill minska deras möjlighet att bestämma över oss alla. Vi vill minska deras makt.

Bankerna ska betala mera skatt. Stora företag har idag för stor makt. Idag finns många hemliga handelsavtal.
Där står reglerna för hur olika länder ska köpa och sälja varor till varandra. Vänsterpartiet vill inte att dessa avtal ska vara hemliga. Vänsterpartiet vill sänka lönen för politiker.

En politiker ska representera folket.
Då ska man inte vara mycket rikare än folket.

Skattesystemet ska vara rättvist. Den största delen av statens och kommunernas pengar kommer från skatter, som betalas av människor med vanliga löner. Vänsterpartiet vill höja skatterna för de allra rikaste. Vi vill införa en skatt för miljonärer.

Det ska inte vara lättare att tjäna pengar på att köpa och sälja aktier än att arbeta. Den som gör sådana vinster ska betala mer skatt. Vi tycker inte om avdrag för rika.

Många avdrag gör rika villaägare ännu rikare till exempel:

 • ränteavdrag
 • ROT-avdrag
 • RUT-avdrag

Vi vill istället satsa pengar på hyreslägenheter.
Vissa rika människor smiter från att betala skatt.
De har fått hjälp av banker och andra rådgivare. Detta måste stoppas. Sverige måste leta rätt på de stora summor skattepengar som försvunnit. Alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till svenska kollektivavtal.

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal.
Där står det vilken lön och vilka villkor och regler som gäller på arbetsplatsen. Arbetare som kommer till Sverige från andra länder ska också ha lön enligt svenska kollektivavtal.

Vänsterpartiet kräver att alla som säljer något till staten och till kommuner ska betala lön enligt kollektivavtal.
Det är viktigt att alla arbetsgivare följer samma regler.

Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män

Vi var det första partiet i Sverige som kallade oss för ett feministiskt parti. Kvinnor ska ha samma möjligheter som män.

Vänsterpartiet har länge påverkat i dessa frågor
till exempel:

 • barnomsorg för alla
 • gratis preventivmedel
 • arbete för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Fortfarande år 2018 har kvinnor större ansvar för hem och familj. Det gör att kvinnor arbetar mindre och tjänar mindre pengar och får lägre pension när de blir gamla.

Vänsterpartiet tycker att pappor och mammor ska vara lediga med sina barn lika länge.

Föräldraledigheten ska delas lika. Då ökar vi jämställdheten mellan kvinnor och män. De får lika jämt ansvar.

Vi vill också att

 • Alla som vill ska få arbeta heltid.
 • Lönen ska öka snabbare i yrken där det arbetar många kvinnor.
 • Kommuner ska bli skyldiga att erbjuda ”nattis”.
  Det är barnomsorg på obekväm arbetstid.
 • Äldreomsorgen ska byggas ut,
  så att inte kvinnor behöver ta hand om sina gamla föräldrar.
 • Pensionssystemet måste förändras.

Idag får många kvinnor så låg pension
att de blir fattiga. En del kvinnor blir slagna och misshandlade av sina män. Vi vill att dessa kvinnor ska kunna klara sig och till exempel betala mat och hyra utan sina män.

Därför behöver vi öka kvinnors löner och ge dem bättre villkor på jobbet. Sexualundervisningen i skolan ska ha ett feministiskt perspektiv. Den ska tydligare berätta om kvinnans liv.

Den som varken känner sig som kvinna eller man ska ha fler rättigheter.

HBTQ är en förkortning för:
Homosexuella
Bisexuella
Transpersoner
och Queerpersoner.

Vi vill att hbtq-personer ska få fler rättigheter. Vi vill till exempel att ett barn ska kunna ha fler än två föräldrar.

Rädda jordklotet

Vi måste vara rädda om vårt jordklot.
Om du och jag sorterar våra sopor så är det bra, men det räcker inte.

Hela samhället måste hjälpa till. Vänsterpartiet vill ha mer järnväg och färre bilar. Då får vi mindre giftiga utsläpp.
Vi vill ha mindre olja, gas och kol. Vi vill inte ha några giftiga utsläpp alls från dessa fossila bränslen år 2040.

Vi vill ha mer vindkraftverk och solenergi.
Vi vill ha mer vegetarisk mat och mindre kött.
Vänsterpartiet vill ha en ny statlig bank.
Vi kallar den för en grön investeringsbank.

Den ska låna ut pengar till dem som vill bygga smarta nya saker, som kan minska våra utsläpp.

Efter år 2025 vill vi inte att det säljs några bensin- eller dieselbilar längre i Sverige.

De som flyger flera gånger per vecka behöver minska sitt flygande. Det ska alltid vara billigare att välja det mest miljövänliga sättet att resa. Vi vill bygga ut järnvägen i Sverige. Vi vill att staten ska äga och bestämma över järnvägen.

Alla ska kunna ha ett tryggt jobb

Alla som har möjlighet att arbeta ska kunna göra det. Man ska kunna gå i skola och utbilda sig även när man är vuxen.

Många kvinnor jobbar inom vården på sjukhus och i äldreomsorg. Deras jobb har blivit tyngre och svårare. Det tycker vi är dåligt.

Vänsterpartiet vill ta bort karensdagen. Vi tycker att man ska få lön även om man är sjuk en dag.

Många har idag otrygga arbeten. De vet inte hur länge de får ha sitt jobb, Då är det svårt att få en bostad, eftersom man inte vet hur länge man kan betala.

Vi vill att dessa osäkra anställningar blir fasta anställningar. Vi vill ha fasta anställningar på heltid.

Även den som driver ett eget företag ska kunna vara trygg vid sjukdom, utan att behöva oroa sig för pengar.

Vi tycker inte om bemanningsföretag som hyr ut personal.

Vi gillar fackföreningar. De behöver bli starkare.

Den som är arbetslös eller sjuk ska få pengar så han eller hon klarar sig. De pengarna kommer från A-kassan som betyder Arbetslöshetskassan.

Vänsterpartiet vill höja A-kassan. Arbetslivet behöver också bli mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Sex timmars arbetsdag

Idag arbetar vissa människor för mycket. Andra har svårt att hitta jobb. Vänsterpartiet vill att våra arbetsdagar ska bli kortare; från 8 timmar till 6 timmar.

Vi vill göra den förändringen i små steg, lite i taget.
Samtidigt måste vi utbilda arbetslösa till de yrken där det finns lediga jobb.

Efter valet 2018 vill vi att varje kommun låter en arbetsplats gå ner i tid från 8 till 6 timmar per dag men med samma lön.

Du ska kunna lita på välfärden

Det är gratis att gå i skolan i Sverige.
Om du blir sjuk, får du vård på ett sjukhus.
Om du blir sjuk och inte kan jobba, eller blir gammal och slutar jobba, får du pengar av staten.
Det kallas för välfärd.

Det är viktigt att vi kan lita på välfärden. Ditt barn ska få möta trygghet i skolan. Dina föräldrar ska trivas på äldreboendet.

Du ska få bästa möjliga vård när du mår dåligt. Allt detta betalas av våra skatter.

Välfärden är till för oss alla, inte för att de som äger sjukhusen eller skolorna ska göra vinst och bli rika.

Vänsterpartiet vill ge mer pengar till skolor, sjukhus, äldreomsorg och socialtjänst.

Vi vill också förstärka LSS; Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vi vill att staten ska bestämma om LSS så att det blir lika regler i hela Sverige.

Många pensionärer är fattiga. Vänsterpartiet vill ändra på det genom att höja pensionen. Vi vill också förändra hela pensionssystemet, så att fattigdomen minskar.

Du ska kunna lita på vården

I Sverige är vi duktiga på att bota sjukdomar, men många får ändå inte den vård de behöver.

Vänsterpartiet vill att den som är mest sjuk ska få vård först.
Idag kan man få vård snabbare om man betalar extra.
Det tycker vi är fel.

Vi vill att det ska bli billigare att gå till tandläkaren. Vi vill höja lönerna för dem som arbetar i vården.

Sverige måste ta ut tillräckligt höga skatter för att de ska räcka till den vård vi behöver. Mammor som föder barn i Sverige ska få den bästa möjliga vården.

Den psykiatriska vården måste bli bättre.
Du ska inte behöva vara frisk, rik och välutbildad för att få rätt vård i Sverige. Du ska få hjälp när du behöver.

Skolan

Alla har rätt att få lära sig saker. Den som har kunskap har makt. Möjligheterna att påverka sitt eget liv och samhället blir större.

I skolan vill vi att olika elever ska möta varandra. Någon kommer från en rik familj och någon kommer från en fattig
familj. Någon har sin bakgrund i Norrland och någon har sin bakgrund i Syrien. När vi lär känna varandra förbättras både resultaten och sammanhållningen.

Skolan ska inte tvinga på eleverna en religion. Utbildningen ska vara fri från religiösa inslag.

Elever ska gå i den skola som är närmast hemmet. Elever som behöver stöd ska få det så tidigt som möjligt gärna redan i förskolan.

Alla ska kunna studera på högskola. Det ska inte spela någon roll om du har rika föräldrar eller inte. Det är möjligt genom studiebidrag.

Vi vill höja studiebidraget.

Skolor ska inte drivas som företag.

Vänsterpartiet vill inte ha privata skolor.

Dina föräldrar ska inte behöva ställa dig i kö för att du ska få gå på en bra skola. Alla skolor ska vara bra!

Skolan ska också vara trygg och fri från mobbing.

Det svikna Sverige utanför centrum

De flesta affärer och arbeten finns i storstäder och i centrum. Kvar blir förorter och landsbygd. Det kallar vi för det svikna Sverige.

Vi vill ha rättvisa för det svikna Sverige. Sverige ska vara ett land som håller ihop. Du ska kunna lita på välfärden
var du än bor. Polis, brandkår, bussar, vård och annan service ska finnas även på landsbygden och i förorter.

Varje ny statlig myndighet ska läggas utanför storstäderna.
En del förorter har hög brottslighet. Det säljs knark och många slåss och använder våld. Det finns ungdomar som gör brott, som ett sätt att tjäna pengar.

Vänsterpartiet vill förhindra detta genom att ge alla barn en uppväxt med möjligheter i förskolan, i skolan och på första jobbet. Ingen ska behöva se kriminalitet som en lösning.
Den som vill lämna kriminella gäng ska få hjälp att göra det.

Någonstans att bo

Vi måste bygga lägenheter som folk har råd att hyra.
Alla kommuner som har brist på bostäder måste bygga bostäder.

Staten ska ha ett eget byggbolag som kan bygga billigare än privata byggbolag som till exempel JM och Skanska.

I nästan alla kommuner finns det hyreslägenheter.
De sköts av kommunala bostadsföretag, som tillsammans kallas Allmännyttan. Dessa hyreslägenheter måste finnas kvar hos kommunerna. De ska inte säljas ut till privatpersoner.

Det är viktigt att de som hyr sina lägenheter känner sig trygga.

Krig och fred

Vänsterpartiet vill att Sverige slutar sälja vapen till andra länder.

Sverige ska inte ha militära samarbeten.Vi ska inte samarbeta med Nato. Vi ska vara allians-fria. Vi vill stärka organisationen FN. FN arbetar för fred.

Vi vill ha ett modernt försvar med värnplikt. Vi vill ha en politik för fred och färre vapen. Genom samtal och förhandlingar mellan länder kan vi ersätta vapen.
Vi vill att Sverige skriver under FN:s konvention mot kärnvapen.

Vänsterpartiet vill höja Sveriges bistånd, så att vårt land ger mer pengar till fattiga länder.

Flyktingpolitik

Det finns många krig i världen. Många människor flyr från sina hemländer. Det är viktigt att rädda deras liv.

Människor som flyr från sina hemländer kan be att få stanna i ett annat land. Då ansöker de om asyl.

Idag är det svårt, för det finns många regler. Vänsterpartiet vill göra det lättare att komma som flykting till Sverige.
Sverige har tagit emot många människor på flykt. Det är bra.
Fler länder behöver göra samma sak.

Vi vill att de som får stanna i Sverige ska få stanna så länge de vill. Vi vill ge dem permanenta uppehållstillstånd.
När man vet att man får stanna länge är det lättare att börja leva sitt nya liv.

Vi vill att familjer ska få vara tillsammans. Det gäller även de som flyr till Sverige.

Tiden på asylboende måste minskas. Hbtq-personer måste erbjudas trygga boenden. Studier i svenska ska inledas direkt.

Det är samhället, inte privata företag, som ska ta emot asylsökande. Alla kommuner ska ta emot asylsökande.

De ungdomar som kom till Sverige 2015 ska få stanna.

Flyktingar ska inte arbeta till lägre löner.

Vi uppmanar alla arbetare att organisera sig i fackförbund.

Kultur för alla

Kultur får oss att skratta och gråta och tänka efter.
Det behöver alla i hela Sverige. Vårt mål är att kulturskolan ska vara gratis för alla barn före år 2022.

Bibliotek är viktiga.

Varje skola ska ha ett skolbibliotek där det arbetar en bibliotekarie.

Konstnärer ska vara fria och ha yttrandefrihet. Ingen får bestämma hur deras konst ska se ut. De som arbetar med kultur måste få mer betalt.

Rösta på Vänsterpartiet!

Den 9 september är det val. Då är din röst lika mycket värd som Sveriges rikaste. Använd din rösträtt för att skapa en framtid som tillhör oss alla, inte bara några få.
Rösta på Vänsterpartiet!

Dela den här sidan:

Kopiera länk