sida

Personaldrivna enheter inom sjukvården

Personaldrivna enheter inom sjukvården

Hur ser ni som parti på att personalen driver sin egen arbetsplats?

Vänsterpartiet har länge tyckt att personalen ska ha mer att säga till om på den egna arbetsplatsen. Vi har lyft fackligt inflytande och alla anställdas rätt att påverka sitt arbete och den egna arbetsplatsen.

I det regionalpolitiska programmet skriver vi bland annat följande:

”Vänsterpartiet vill att regionen tillsammans med de fackliga organisationerna utvecklar former för inflytande och ökar medarbetarnas möjligheter att påverka regionens verksamheter. Syftet är att skapa en organisation för god service och med goda arbetsförhållanden som tar vara på medarbetarnas kompetens och engagemang i en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är dags att tillåta personalen att lokalt hitta lösningarna.”

 

Men ni har ju varit kritiska mot de förslag som lagts fram av alliansen om personaldrivna enheter?

I de debatter som hållits har vi lyft den tynga fackliga kritik som funnits mot projektet där man haft många frågor kring ekonomi och ansvar för olika former av delad service. Vi har också konsekvent kritiserat tanken att en enhet ska kallas personaldriven men att chefen ska tillsättas av regiondirektören (som var fallet i ursprungsförslaget), vilket drastiskt minskar möjligheten att faktiskt bestämma själva.

När frågan var uppe i regionstyrelsen i mars 2022 skrev vi följande:

” För Vänsterpartiet är personalens inflytande och möjlighet att påverka sin arbetssituation och verksamhet helt centrala. Det är också därför vi vid återkommande tillfällen har motionerat om förändringar som har gått i denna riktning. Alliansens arbete med personaldrivna enheter saknar mycket av sådant som faktiskt skulle ge personalen mer inflytande. Exempelvis är det ju så att cheferna på dessa enheter ska anställas av regiondirektören, enligt beslutet i regionfullmäktige. Det är inte så personaldrivet.”

 

Hur många delar av vården är det som visat intresse för att bli personaldrivna?

Den enda enhet inom regionen som visat intresse är avdelning för kognitiv medicin inne på Ängelholms sjukhus. Det rör alltså inte en fristående enhet utan i praktiken en avdelning på ett sjukhus vilket medför extra svårigheter kring all möjlig gemensam service. Just nu har vi inga signaler på att fler vill följa efter men det kan givetvis förändras.

För Vänsterpartiets del är det riktlinjerna och reglerna kring de personaldrivna enheterna som behöver arbetas om. Det heter personaldrivet i alliansens beslut, men för att personalen ska få mer att säga till om krävs mycket mer än en ny benämning.

Läs mer om våra lagda förslag för en bättre personalpolitik här:

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk