• Hem
  • Vänsterpartiet ...
motioner och förslag

Vänsterpartiet vill stärka folkhälsan genom att arbeta mot ensamhet

Ofrivillig ensamhet utgör ett stort hälsoproblem. Förutom att vara en tung psykisk belastning för individen ökar också risken för andra sjukdomar starkt. Ensamhet leder till lika stor dödlighet som hjärt-kärlsjukdomar samtidigt som det innebär en ökad risk för att utveckla just sådana. Social isolering anses vara dubbelt så farlig som fetma, farligare än stillasittande och lika skadligt för hälsan som alkoholism eller att röka 15 cigaretter per dag. Nu lämnar Vänsterpartiet in en motion för att Region Skåne ska ta fram en regional strategi för att arbeta mot ensamhet.

– Ofrivillig ensamhet är något som kan drabba vem som helst, oavsett ålder, säger Agneta Lenander, representant för Vänsterpartiet i Region Skåne. Under Coronaepidemin har många blivit ännu mer isolerade än tidigare, men redan innan var det ett stort problem. Att arbeta mot ensamheten har gett fantastiska resultat på andra ställen. Som förebyggande åtgärd är det allra bäst, men man kan också se direkta resultat där socialt umgänge exempelvis kan minska smärtupplevelse. Ett brett arbete med många aktörer kan ge stora vinster för de skånska invånarna, menar hon.

Långvarig ofrivillig ensamhet innebär en kronisk lågintensiv stress där det biologiska varningssystemet om att man bör söka upp sin flock är ständigt aktiverat. Det långvariga påslaget av stresshormoner är början av ett förlopp som kan ge högt blodtryck och inflammation i kroppen, vilket i sin tur ökar risken för sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och demens. Utöver detta innebär ensamhet en högre risk för depression.

Internationellt finns framgångsrika projekt där man tagit sikte på ensamhet som riskfaktor. I Storbritannien har man inrättat en ensamhetsminister och upprättat en ensamhetsstrategi för att minska ohälsan bland befolkningen, och i Århus i Danmark har kommunen ett ensamhetsprojekt efter liknande modell. I Storbritannien har arbetet mot ensamhet minskat akutbesök och -inläggningar med 15 %. Hälsovinster kunde ses hos alla åldersgrupper och patienttyper.

– Vår motion sätter fokus på en viktig fråga som hela samhället behöver arbeta med för att stärka folkhälsan, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet.

Strategin är tänkt att kunna användas som underlag för rutiner för upptäckt, tidiga insatser i samverkan med andra samhällsaktörer och förebyggande vägledning för att motverka ensamhet hos de skånska invånarna.

Läs Arena Idés rapport om ensamhet från 2020 här.

Läs om Frome-modellen och Compassionate Communities här.

Läs motionen här
Länk till pressmeddelandet på TT här. 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk