• Hem
  • Satsa på samman...
motioner och förslag

Satsa på sammanhållen vård för psykisk ohälsa!

Med dagens vårdvalssystem för psykoterapi är vården uppdelad på många olika bolag, privatpersoner och stiftelser och tillgången är ojämn över Skåne. Vänsterpartiet menar att det inte bara försvårar vägen till en fungerande terapeutiskt vård för patienten, utan att det också kan leda till att det är svårt att veta om patienter överhuvudtaget får det stöd de är i behov av och har rätt till. Därför motionerar Vänsterpartiet i Region Skåne idag om att avskaffa detta vårdval för att istället kunna organisera arbetet på ett sammanhållet sätt.

– Terapi är en vårdform som precis som andra måste erbjudas behovsbaserat och jämlikt, vi måste sträva mot att vägen mellan konstaterat behov och behandling blir så smidig som möjligt. Så ser det inte ut idag. Samtidigt som det kan finnas otroligt många alternativ runt omkring våra större städer kan det saknas helt på våra mindre orter. Inget av alternativen ger en snabb, enkel väg till den vård man behöver. Det kan inte vara patientens ansvar att kunna systemet utan och innan och göra precis rätt val utefter ens egna vårdbehov, det är något som vården måste kunna erbjuda direkt, menar Peter Ahlbom, representant för Vänsterpartiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Även i de fall vård drivs i olika privata former måste minimikrav utgöras av en jämlik fördelning över hela regionen och att tillgången till vård är sådan att de som behöver en insats ges en rimlig möjlighet att få den, menar Vänsterpartiet. Behandlade läkare inom primärvården har genom dagens uppstyckning svårt att följa patientens behandling och i värsta fall även svårt att veta om patienten fått tillgång till den behandling hen behöver.

– En sammanhållen vård där behandlande läkare och andra personalgrupper arbetar i ett team kring patienten är en av nyckelfaktorerna för en god vård, fortsätter Peter Ahlbom. I Region Skåne är detta svårt att uppnå, i synnerhet på grund av den uppstyckning som skapas genom vårdvalen. För att få förutsättningar att utveckla arbetet med psykisk hälsa inom regionen behöver detta organiseras på annat sätt. Den sammanhållna vården för patienten måste stå i fokus, avslutar han.

Läs pressmeddelandet här.
Läs motionen här

Dela den här sidan:

Kopiera länk