• Hem
  • Närbussen - När...
artikel

Närbussen – När du vill, var i från du vill!

Vänsterpartiet har lagt flera förslag för att sänka biljettpriserna inom kollektivtrafiken. Men om fler ska kunna ställa bilen och resa kollektivt behöver kollektivtrafiken också gå oftare och från fler ställen. Därför föreslår nu Vänsterpartiet i Region Skåne Närbussen, en buss som kommer dit du är, när du behöver den. 

Många skåningar på landsbygden vill åka kollektivt, men har inte möjlighet till det. Detta beror på att hållplatserna antingen ligger för långt bort eller på att det inte ens finns bussar att ta. För att fler människor ska kunna resa kollektivt i stället för med bil i hela Skåne behöver kollektivtrafiken därför gå oftare och från fler ställen. För pendlaren på landsbygden kvittar det om bussen är billig om den inte också stannar nära både ens hem och arbete. Och det kvittar att den är billig om den inte går på de tider man behöver den.

Klimatkrisen är ett faktum, och en stor del av de utsläppsminskningarna som behöver göras handlar om förändrade transporter. Den bästa resan är den vi kan göra tillsammans, med så lite påverkan på miljö och klimat som möjligt. Men om det ska bli möjligt att använda kollektivtrafiken som en del av samhällsutvecklingen på landsbygden i Skåne behöver den förbättras. Den behöver bli mer tillgänglig – både i var den stannar och hur ofta den går. Därför föreslår Vänsterpartiet Närbussen, en linjelös buss som anpassar sin rutt utefter hur ofta och var resenärerna åker.

Hur fungerar det?

Kollektivtrafiken ska anpassa sig utifrån när och var den behövs, och med hjälp av ny teknik kan Närbussen se till att den kör just dit den behövs. När resenärer vill åka med Närbussen går de in i en app eller ringer in och anger varifrån och vart de vill åka. Sedan hämtar bussen upp dem där de är och kör dem dit de ska. Om fler personer bokar en resa i samma riktning åker de tillsammans och då anpassar det tekniska systemet rutten automatiskt efter var övriga personer hämtas och lämnas. 

Liknande system är i drift på flera ställen idag. Det är rullande i Storbritannien och Region Värmland har just nu två pilotprojekt i gång och är i startgroparna för sitt tredje. Rutterna körs med mindre fordon, ombord finns såväl barnstol som rullstolsplatser med lyft. 

Resultaten för Region Värmlands projekt har visat på en betydande reseökning där många väljer att resa där det tidigare inte gick att åka kollektivt. Väntetiden för att ta bussen är i snitt 9 minuter. 

Fördelarna med kollektivtrafik som anpassar rutter och tider efter resenärernas behov gör att det inte körs några tomma bussar när ingen behöver åka. Färre fordon kan täcka större områden på kortare tid än ordinarie linjedragning. 

Det är genom att lägga förslag som utökar kollektivtrafikens tillgänglighet, flexibilitet och kvalitet som det blir möjligt att bo och leva prisvärt och klimatvänligt i hela Skåne. Tillsammans med avsevärda prissänkningar kan Närbussen vara en del i att möjliggöra för skåningar på landsbygden att ställa bilen och i stället kunna resa kollektivt.

Läs motionen här
Läs pressmeddelandet här

Dela den här sidan:

Kopiera länk