• Hem
  • Världshälsodage...
artikel

Världshälsodagen – god hälsa ska inte vara en klassfråga!

Idag uppmärksamma vi   världshälsodagen för att god hälsa ska inte vara en klassfråga!

 

Hälso- och sjukvårdslagen är tydlig: det är behovet av vård som ska styra vem som får vård när och inom vilken del av sjukvården. Idag ser vi en utveckling där allt fler efterfrågestyrda system tillåts få del av de offentliga medlen för sjukvård. Privata cancerkliniker, privata sjukförsäkringar och ständiga försök till utförsäljningar innebär att behovsprincipen utmanas till förmån för den som kan efterfråga vård eller köpa sig en privat sjukförsäkring eller behandling. Marknadslösningar förflyttar resurser, ekonomiska och personella, från de med stora vårdbehov till de med lindriga åkommor och från offentlig vård till privata vårdval.

Hälso- och sjukvårdslagen är tydlig: det är behovet av vård som ska styra vem som får vård när

Idag ser vi att utvecklingen går åt fel håll. Ojämlikheten växer i takt med att de allra rikaste människornas förmögenheter blir allt större. Det syns också i hur människor mår och hur folkhälsan utvecklas. Vem du är, vilken utbildning du har, hur stor inkomst du har, om du har ett arbete eller inte spelar idag allt större roll för hur ditt liv kommer att te sig. Skillnaderna i Skåne är orättfärdigt stora mellan människor, mellan kommuner.

Detta har blivit smärtsamt uppenbart under 2020. Pandemin slår inte lika. Det spelar roll vem du är för hur detta år har påverkat dig. Har du kunnat jobba hemma, eller har du behövt fortsätta åka kollektivtrafik till din arbetsplats? Har du blivit permitterad eller förlorat ditt jobb? Tillhör du en riskgrupp, eller lider du av saknad av dina nära som tvingats till isolering? Detta år har inte varit lätt för någon, men det har varit svårare för vissa. Människor med lägre utbildning har generellt en sämre hälsa till följd av ojämlikheten i vårt samhälle – då har riskerna du utsatt dig för varit större. Inte för egen förskyllan utan för att vi alla lever i ett ojämlikt samhälle. Var du föds, vem dina föräldrar är, var du har råd att bo och hur stor förmögenhet du har påverkar ditt liv inpå skinnet. Så vill inte vi i Vänsterpartiet har det. Vi vill jämlikhet.

 

Detta har blivit smärtsamt uppenbart under 2020. Pandemin slår inte lika. Det spelar roll vem du är för hur detta år har påverkat dig.  Så vill inte vi i Vänsterpartiet har det. Vi vill jämlikhet.

Åren med pandemi kommer att gå till historieböckerna. En inledning på ett nytt decennium som ingen hade kunnat förutse. Under året har hela världen kämpat mot ett nytt virus. Effekterna på samhället är enorma. Fokus har varit att tillsammans hantera pandemin. Effekterna av pandemin kommer vi att se länge. Och det är inte över. Köerna till operation har vuxit, sprickor i samhällets civila beredskap har blivit smärtsamt uppenbara efter år av privatiseringar och just-in-time-styrning. Den allenarådande politiken under de senaste decennierna med den fria marknadens försvagande av välfärden har visat upp sina följdverkningar. Och arbetslösheten ökar.

Samtidigt har vi sett hur saker som tidigare har varit svårt, helt plötsligt löst sig. Samverkan över olika gränser har lösts – för att uppgiften har krävt det.

När hela världen ställdes inför ett yttre hot så har regeringar i hela världen visat på handlingskraft. Oavsett vilka insatserna varit så visar det att det går att förändra. Tillsammans. Om ett virus kan få flyget att stanna, så kan politiken och vi som människor tillsammans fixa klimathotet. Om ett virus kan få regeringar att ta bort karensavdraget och förändra a-kassan, så kan politiken också framöver hantera människors rätt till bra trygga arbetsliv. Om vi vill. Men det är bråttom.

När hela världen ställdes inför ett yttre hot så har regeringar i hela världen visat på handlingskraft. Oavsett vilka insatserna varit så visar det att det går att förändra.

Vänsterpartiet vill bygga jämlikhet. För att lyckas med det krävs satsningar på en bra arbetsmarknad, en jämlik sjukvård, en välfärd som hänger ihop. Detta görs inte i en handvändning, men genom att se hur samhället hänger ihop och satsa i varje del kan vi vända trenden och bygga ett jämlikt samhälle. Oavsett om det är i rikspolitiken, i regionen eller i kommunen så finns Vänsterpartiet där och lägger konkreta krav på omfördelning och mer resurser till de som behöver – med målet om ett jämlikt samhälle. I riksdagen kräver vi omfördelning av samhällets rikedomar; de rikaste behöver bidra mer så att de historiskt stora ojämlikheterna mellan människor kan minska, karensavdraget måste bort permanent och välfärden behöver större permanenta resursförstärkningar. I regionen kämpar vi för en utbyggd sjukvård för allas rätt till vård efter behov och sin hälsa. I kommunerna tar vi fighten för skolan, äldreomsorgen och allas rätt till ett gott liv.

Region Skåne har ett stort ansvar att se till att sjukvården blir jämlik och utgår efter varje människas behov, att se till att kollektivtrafiken fungerar och binder samman hela Skåne, att se till att klimathotet tacklas och att den regionala utvecklingen kommer alla människor till del.

Region Skåne har ett stort ansvar att se till att sjukvården blir jämlik och utgår efter varje människas behov

Regionen har också ett stort ansvar att tillsammans med kulturutövare och föreningsaktiva göra offensiva satsningar för alla människors rätt till kultur och en rik fritid. Det är en del av välfärden och gör skillnad genom hela livet.

Under kommande år behöver fokus vara på alla människors rätt till goda liv och sjukvård efter behov. Läget är utmanande, men genom att satsa strategiskt på personal, arbetsmiljö och på en utbyggd infrastruktur går det att bygga en jämlik sjukvård för framtiden och en infrastruktur som håller. För att göra det måste vi satsa, inte fortsätta med ständiga effektiviseringar och hyvlingar årligen.

Vänsterpartiet vill satsa på ett Skåne för alla!

Sara Svensson, regionråd Vänsterpartiet i Region Skåne

Dela den här sidan:

Kopiera länk