• Hem
  • Vården behöver ...
Folkviljan

Vården behöver mer resurser!

Skulden till vårdens medarbetare växer. Under 2020 ökade skulderna dramatiskt. Semester som inte har kunnat tas ut, övertid som har lagts på hög, flextid som inte har kunnat bli ledig tid och en etisk och faktisk stress runt om i hela regionen under alla månader som pandemin har sköljt över oss.

Krisavtal, nya arbetsuppgifter, förändrade scheman, nya ansvarsområden, övertid, byte av arbetsplatser, etisk stress, nytt okänt virus och högt tempo är alla exempel på de enorma påfrestningar som en stor del av vårdens personal har haft att hantera sedan pandemin bröt ut.

Men redan innan; året innan, decenniet innan så har arbetstempot skruvats upp, kollegor har blivit färre, patienterna fler och i många fall sjukare. Medarbetarenkäterna har under lång tid pekar mot att arbetstakten är och har varit för hög. Skulden som makthavare har mot personalen i välfärden är stor, och den växer.

I den mediala debatten handlar mycket av debatten om köerna som växer och patienter som inte får hjälp i tid. Detta är en av de allvarliga bieffekterna av pandemin. Många har fått vänta alldeles för länge, en del har avstått från att söka vård, och mycket vård pausades under 2020 för att bereda plats åt vården av Covid-patienter.

Välfärden var för slimmad redan innan pandemin, i många delar körde man redan på reservkraften. Att tillskjuta resurser och organisera vården på ett sätt som ger en bra arbetsmiljö är en av de viktigaste frågorna framöver, jämte att se till att alla människor oavsett vem du är får dina behov av vård tillgodosedda.

Välfärden behöver rustas upp

Marginalerna behöver öka. För personalens rätt till en bra arbetsmiljö där tid för återhämtning och utrymme för att använda sin kompetens finns.

Marginalerna behöver öka. Så att samhället kan hantera nästa kris på ett bättre och mer robust sätt. Det är en av anledningarna till att vi i Vänsterpartiet i Region Skåne har lagt ett förslag på att ta fram en plan för återhämtning och strategi för en god arbetsmiljö.

En miljard i överskott

När ekonomin för 2020 skulle redovisas, så visade det sig att Region Skåne hade gjort nästan en miljard (1 000 000 000) i överskott. Det hade gått bättre än budget. Anledningen var de tillfälliga statsbidrag regeringen har skjutit till under hela 2020. Samtidigt som personalen i sjukvården behöver fler kollegor och möjligheter till en bättre arbetsmiljö.

Nu när ett halvår har gått av 2021 har regionen fått än mer ekonomiska tillskott i form av nya statsbidrag och mer skatteintäkter än man trott. Alliansstyret i regionen vill fördela ut 600 miljoner kronor av dessa, när det i realiteten finns mer att fördela ut. Vänsterpartiet kommer ta strid för att resurserna ska komma sjukvården till del.

Människorna i fokus

Tillsammans i en bred rörelse för social rättvisa, jämlikhet och politik från vänster behöver vi fortsätta kämpa för en välfärd fri från kommersiella vinstkrav, en välfärd som möter människors behov av vård och omsorg och som sätter människorna i fokus – inte företags aktieutdelningar. En välfärd där personalens kunnande ges plats och där arbetsmiljö, lön och kompetens inte bara applåderas utan också tillåts kosta.

Sara Svensson, regionråd och gruppledare Vänsterpartiet i Region Skåne

Dela den här sidan:

Kopiera länk