sida

Regionen som arbetsgivare och upphandlare

Region Skåne är Skånes största arbetsgivare med drygt 36 000 anställda. För alla regionens anställda ska rätt till heltid, kollektivavtal och jämställda löner vara en självklarhet. En uppdelning av regionens verksamheter på privata utförare har gjort att organisationen blivit splittrad och upphandlingar till lägsta pris har tummat både på arbetsmiljö och fackliga rättigheter för personalen. Det är viktigt att vara medveten om alla de problem som finns med upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Den hindrar allvarligt möjligheter till insyn, transparens och demokratiskt beslutsfattande. Dessa grundläggande medföljande svårigheter gör att så lite verksamhet som möjligt ska upphandlas.

För att förbättra arbetssituationen för de vårdanställda behöver en rad saker förändras. En arbetstidsförkortning behöver införas, fortbildning och specialistutbildning behöver vara betald och kunna göras på arbetstid och lönerna behöver höjas. Under pandemin har personalen många gånger offrat långt mer än vad som är rimligt för att få sjukvården att fungera. Den vård och omvårdnad som de utför hanteras som vilken varuproduktion som helst. Målet är en slimmad budget i balans och de anställdas produktivitet ska ständigt öka och kontrolleras. Men det finns alternativ. Genom att lita på personalens kompetens, vilja och goda förmåga att själva utforma och genomföra sitt arbete, mindre kontroller och ökat personalinflytande kan arbetsmiljön förbättras.

Arbetstidsförkortning

En viktig satsning för arbetsmiljön är arbetstidsförkortning. På operationsavdelningen i Mölndal la man in två sextimmarspass per dag för operation istället för ett åttatimmars. Det gav fler tillgängliga operationstider, fler utförda operationer och kortade patientköerna. Personalen blev mer utvilad och orkade mer och de fick fler kollegor när tidigare problem med att fylla vakanser försvann trots fler tjänster. På Svartedalens äldreboende gavs mer tid till de boende med sextimmarsdagar, aktiviteterna blev fler och de anställda trivdes bättre. Sex timmars arbetsdag fungerar som ett verktyg för att korta köer och förbättra kvalitet samtidigt som det ger mer fritid och återhämtning för personalen. Det är ett sätt att ta sig an de långa köerna av uppskjuten vård som är en direkt konsekvens av pandemin. Vi vill att regionen inleder med ett försök med förkortad arbetstid med bibehållen lön (30 timmars arbetsvecka) inom sjukvården, för att sedan utöka till att omfatta fler.

Mål för regionen som arbetsgivare och upphandlare

 

  • Stärkt arbetsgivarskap och ansvarstagande för arbetsmiljön för sina anställda
  • Höjda lägstalöner och avskaffad karensdag
  • Införande av 30 timmars arbetsvecka – arbetstidsförkortning med bibehållen lön!
  • Personalen ska få återhämtning och utbetalda semesterdagar och övertidsersättning
  • Egna bemanningspooler för att undvika övertid för personalen – slut på användning av bemanningsföretag
  • En aktiv roll som arbetsgivare i att motverka rasism, sexism och andra former av diskriminering på arbetsplatserna
  • Upphandlingar ska klimatanpassas och ställa höga sociala krav för att garantera personalens arbetsvillkor
  • Regionen ska ha lager, kunskap, system och arbetsmetoder som fungerar vid kris.

Dela den här sidan:

Kopiera länk