sida

Gratis kollektivtrafik

Skulle det verkligen funka med gratis kollektivtrafik?

 

Ja!

Kollektivtrafiken är en del av välfärden. Att åka kollektivt är en samhällelig service som vi tycker ska finansieras solidariskt.

Idag är biljettpriserna låsta i ett politiskt beslut om indexering – men ingen vill betala mer för att få mindre. Att fler åker kollektivt är bra både för invånare och miljö och ska premieras, inte straffas med högre avgifter och indragna turer.

Idag finansieras 55 % av resekostnaden direkt av biljettförsäljningen. Om regionen istället skrotar indexeringen, minskar självfinansieringsgraden och täcker en högre andel av kostnaderna genom skattefinansiering kan biljetterna bli billigare – ända ner till att det blir gratis att kliva på bussen eller tåget.

Det finns många goda exempel från platser där det genomförts, och utvärderingarna talar sitt tydliga språk. I Avesta ökade resandet med 250 % och redan ett år efter införandet minskade utsläppen i kommunen med 40 ton koldioxid. Hasselt i Belgien hade helt fri kollektivtrafik mellan 1997 och 2006 och ökade under den perioden resandet med 1300 %.

Dela den här sidan:

Kopiera länk