sida

Gårdsförsäljning

Vad tycker ni om gårdsförsäljning?

Vi är negativa till tanken på gårdsförsäljning och menar att Systembolagets monopol är viktigt att värna och slå vakt om i den svenska alkoholpolitiken. Succesiva uppluckringar i Systembolagets ensamrätt riskerar att på sikt hota monopolet. Det i sin tur kommer att leda till negativa folkhälsokonsekvenser. Alkohol är en vanlig orsak till ohälsa, olyckor, missbruk, våld och social utslagning. Trenden har de senaste åren varit att alkoholkonsumtionen minskar och för folkhälsans skull bör beslut tas för att fortsätta minska konsumtionen. De begränsningar som finns idag med en försäljningskedja (Systembolaget) som inte får syssla med merförsäljning är viktig för att främja en ansvarsfull alkoholkonsumtion. Den restriktiva alkoholpolitiken är inte skapad för att totalt förbjuda alkoholbruk, utan för att minska risken för missbruk. Vi tycker att den behöver förbli intakt.

 

Vore inte gårdsförsäljning bra för den skånska turist och jordbruksnäringen?

Alkoholkonsumtionen kostar i dag både för den enskildas hälsa och liv, men även för samhället. Enligt missbruksutredningen från 2011 kostar alkohol samhället mellan 49-66 miljarder kronor årligen. Ett pris som betalas av de som drabbas av alkoholism, men även av deras anhöriga och familjer. Ett pris som också betalas av samhället. Årligen beror till exempel cirka 3 800 cancerfall på alkohol enligt Cancerfondens rapporter. Olyckor med dödlig utgång, självmord och mord ökar med en ökad alkoholkonsumtion, och forskningen visar att konsumtionen ökar i samband med ökad tillgänglighet. Gårdsförsäljning av öl och vin är inte en näringslivspolitisk fråga, det är ett slag mot en restriktiv alkoholpolitik som i förlängningen kan leda till ökat alkoholmissbruk.

 

Vad skulle gårdsförsäljning innebära för Systembolaget och alkoholmonopolet?

Detta är en fråga som nog ingen med ärlighet kan svara på. Sverige har idag ett undantag inom EU för att få behålla sitt alkoholmonopol. Den utredning som kom förra året bedömer att deras förslag inte ska hota monopolet men alldeles säker går det inte att vara. Om utländska producenter anser sig diskriminerade på EU:s öppna marknad kan de försöka ändra på reglerna på juridisk väg och den som hävdar att den vet hur en sådan prövning slutar talar helt enkelt inte sanning.

Dela den här sidan:

Kopiera länk