• Hem
  • Vänsterpartiet ...
artikel

Vänsterpartiet vill avskaffa karensdagen

Att kunna vara hemma när man är sjuk borde vara en självklarhet för alla. Men det är det inte. För tjänstemän som kan arbeta hemifrån via en uppkopplad dator är inte lite snuva något problem, men för hundratusentals människor runt om i Sverige innebär detta att man behöver sjukanmäla sig och vara hemma från arbetet. Under pandemin togs karensavdraget tillfälligt bort. Tyvärr är det åter tillbaka vilket är fullständigt obegripligt och ett hårt slag mot exempelvis alla välfärdens medarbetare.

 

Det ska inte vara en fråga om privatekonomi för den enskilde att vara sjuk – idag gör karensavdraget att det genast syns i lönekuvertet vid sjukskrivning. Det drabbar de som tjänar minst hårdast och ger ojämlika förutsättningar till vila. Möjligheten att faktiskt stanna hemma förbättrar inte bara den anställdas hälsa och ger chans till vila och återhämtning, det kan ge snabbare återgång till arbete och skyddar arbetskamrater och andra som möts på arbetsplatsen från att bli smittade. En arbetsplats där de som jobbar är säkra på att inte själva behöva arbeta trots sjukdom, att inte vara stressade över inkomstbortfall eller riskeras smittas av kollegor som upplever detsamma ger en säker miljö där alla ges möjlighet att göra ett gott jobb.

 

En viktig del av en god arbetsmiljö är möjligheten att kunna stanna hemma vid sjukdom. Det ger stora vinster såväl för den enskilda som för hela samhället i längden när olika smittor inte sprids vidare. Det tillfälliga borttagandet av karensavdraget under pandemin var en åtgärd som borde ha gjorts permanent på regeringsnivå. Tyvärr blev inte så. Därför har Vänsterpartiet i Region Skåne föreslagit att regionen ska gå före och ta bort karensavdraget för regionens anställda. Det är en fullt möjlig åtgärd att införa.

 

Vänsterpartiet vill göra det som är bäst både för de enskilda och för samhället i stort. Vi vill avskaffa karensen!

/Sara Svensson, regionråd Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet Skåne yrkade i sin budget för 2022 att Region Skåne skulle avskaffa karensdagen för alla regionens medarbetare. Läs mer om det här. 

Dela den här sidan:

Kopiera länk