• Hem
  • Välfärden behöv...
artikel

Välfärden behöver rustas upp!

Samtidigt som världen skakas av Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina har välfärdsarbetare under två långa år gjort sitt yttersta för att hantera en oerhört allvarlig fredstida kris. Pandemin vi har levt med har påverkat allas våra liv, och ännu ser vi inte de fulla konsekvenserna av detta. Men en sak är klar – utan sjukvårds- och omsorgspersonalen och alla andra välfärdsarbetare hade samhället inte klarat det.

Om några månader är det val. För oss i Vänsterpartiet står det klart att vi som samhälle behöver vara starkare – välfärden behöver rustas upp för att vi ska kunna ta hand om varandra på ett långt mer hållbart och jämlikt sätt. Medan nyhetsrapporteringen fylls med diskussioner om militär upprustning, så behöver vi faktiskt diskutera hur vi rustar upp för ett tryggt samhälle nu och på lång sikt. Ett samhälle som tar hand om alla.

Inom sjukvården har personalen larmat i åratal över en ohållbar arbetssituation. I Helsingborg har personal kämpat för en bra arbetsmiljö under många långa år och larmen till arbetsmiljöverket har avlöst varandra – både innan och under pandemin. 13 stora fackförbund går samma och kräver kriskommission för personalens arbetsmiljö och villkor. Det är dags att lyssna. Under mer än två år har personalen gjort sitt yttersta och mer därtill. För personalens skull, och för alla invånare som behöver sjukvården är det dags att satsa på en välfärd för alla.

Med en politik för jämlikhet kan vi bygga ett rättvist och jämlikt samhälle Vi kan bygga om för en region som jobbar långsiktigt för att vi invånare ska må bra, att vi ska kunna göra aktiva val i vår vardag och leva goda liv. För att nå dit behövs något annat än alliansens privatiseringar, och hårda budgetramar som leder till personalflykt och att människor inte orkar mer. För att nå dit behövs ökade resurser, så att fler kollegor kommer till och vill stanna, och för att möta behovet av vårdplatser för de patienter som behöver sjukhusets vård. För att bygga en välfärd att lita på behövs enorma satsningar på personalen och en sammanhållen offentlig sjukvård. Det är så vi bygger ett samhälle som ser till att välfärden når alla i vardag och i kris. Det är så vi ger all personal bra förutsättningar att göra ett gott jobb.

Genom att lita på personalens kompetens och förmåga att själva utforma och genomföra sitt arbete och mindre på kontroll och mer på ökat personalinflytande kan arbetsmiljön förbättras och resurserna användas till verksamheten. Genom att införa förkortad arbetstid med bibehållen lön kan välfärdsarbetarna få fler kollegor och tid för återhämtning. Och det behövs. Under flera decennier har välfärdens arbetare fått mer och mer att göra och organisationerna har slimmats. Det får vara nog nu. För att bygga en välfärd för alla krävs ett omtag. Marknadsvården behöver skrotas och stora satsningar på välfärden behövs nu. För personalens och alla invånares skull.

Peter Ahlbom, Vänsterpartiets listetta regionvalkrets nordväst

Sara Svensson, Regionråd Vänsterpartiet i Skåne

Dela den här sidan:

Kopiera länk