• Hem
  • PRO-debatt i Kr...
artikel

PRO-debatt i Kristianstad

Samuel Hammerå, Vänsterpartiets listetta till regionfullmäktige för Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Östra Göinge, deltog i PRO-debatt i Kristianstad. 

Läs Samuels inledning för debatten:

När vi i Vänsterpartiet ser på Skåne idag så ser vi en ökande ojämlikhet i vår region. Detta är till stor del på grund av politiska beslut. Beslut som har inneburit att det inte är en självklarhet att man på lika villkor kan ta del av regionens olika verksamheter.

Livets lotteri är svårt nog utan att din hälsa skall bestämmas av om du gissat rätt rad på det stora vårdvalslotteriet. Vårdval, privatisering och marknadsanpassning har gjort att vården idag inte är behovsstyrd.

Livets lotteri är svårt nog utan att din möjlighet att resa och ta del av fritidsintressen, kultur eller träffa släkt och vänner skall bestämmas av om du fått rätt rad i det stora boendelotteriet.

För det är i många fall ett lotteri idag som bestämmer hur tillgänglig sjukvården är när du behöver den. Det gäller att du har tur att bo på rätt ställe för att du ska ha tillgång till kollektivtrafik och du ska ha flyt om färdtjänst kan ta dig dit där du behöver utan att en länsgräns eller helt förändrad bedömning av din rätt till färdtjänst sätter stopp.

För att häva denna trend av ökande ojämlikhet så är givetvis motmedlet från oss i Vänsterpartiet att öka jämlikheten:

Detta vill vi göra genom att självklart sätta stopp för vinstjakten i välfärden och i sjukvården. För när alla resurser avsedda för vården också går till den så kan vi göra den mer jämlik och tillgänglig.

Detta vill vi göra genom en mer omtänksam personalpolitik där vi skapar förutsättningar för återhämtning och fler kollegor genom mer resurser och kortad arbetstid.

Detta vill vi också göra genom sänkta taxor och mer trafik i egen regi i kollektivtrafiken, fler skall ha råd och geografisk möjlighet att ta sig dit de behöver, det är också en viktig del i den rödgröna klimatomställningen som behöver göras för framtiden och våra barn och barnbarn. Men också för att säkra personalens villkor.

Detta vill vi göra genom en färdtjänst utformad efter lokala förutsättningar i varje kommun och inte skrivbordskonstruerade reglementen som hindrar mer än det möjliggör.

Med en politik för jämlikhet bygger vi om till det samhälle vi vill ha, ett rättvist samhälle. Vi bygger om för en region som jobbar långsiktigt för att människor ska må bra, kunna göra aktiva val i sin vardag och leva goda liv. En region som tar samhällsomställningen på allvar och för en framtid där vi tagit tillbaka makten över våra egna liv, tillsammans.

/Samuel Hammerå

Dela den här sidan:

Kopiera länk