• Hem
  • Polen: Konserva...
Folkviljan

Polen: Konservativa krafter inför totalförbud mot abort

Kampen för rätt till abort är central för feminismen,
och den kan aldrig tas för given. Det visar inte bara
historien utan också nutiden. Och precis som nätverk
av internationell solidaritet formades kring den
kvinnliga rösträtten, så genomsyras aborträttskampen
också av en stark global mobilisering.

När den spanska högerkonservativa regeringen 2013/14 ville återinföra repressiva abortlagar mobiliserade flera generationer feminister sig i något som kallades Tren de
la liberdad, Frihetståget. Solidaritetståg och demonstrationer hölls i flera länder runt om i Europa och högerregeringen fick backa.

Idag står Europas största slag om aborträtten i Polen. Det var faktiskt inte så länge sedan både svenska och franska kvinnor åkte till Polen för att få tillgång till abortvård. Det har bytts till sin motsats nu. Det senaste är att högsta domstolen meddelat att grundlagen ska tolkas på ett sätt som innebär ett totalförbud mot abort i landet.

Det är inte bara aborträtten som attackeras, utan också ungas rätt till sexualundervisning och allt som har med ”genus” att göra, det vill säga också hbtq-kampen – eftersom den handlar om makt, kön, sexualitet och könsidentiteter. Solidariteten är därför stark mellan kvinnorörelsen, den feministiska kampen för aborträtt och kampen för hbtq-personers rättigheter.

Allt detta sker i ett alltmer auktoritärt klimat, där regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa) kontrollerar domstolar, media och på olika sätt försöker strypa civilsamhällets möjligheter att agera fritt. Under två decenniers tid har högerkonservativa krafter manövrerat
för att montera ner demokrati och attackera mänskliga rättigheter, inte minst kvinnors. Men motståndet mot
de högerkonservativa, rasistiska och nationalistiska
krafterna har vuxit. Under 2016 såg vi massmobiliseringen Black protests, och i skrivande stund trotsar polska feminister Covid och demonstrerar i tusental för rätten till sina kroppar.

För polska feminister har internationell solidaritet hela tiden varit en del av svaret, en kraft som kunnat användas  nationellt för att stoppa alltmer repressiv lagstiftning. Ibland skapar den internationella feministiska solidariteten rubriker, som när Women on Waves åkte med ett fartyg med gynekologisk utrustning och dagen efter-piller till den
polska kuststaden Gdansk. Numer heter organisationer Women on Web och skeppar abortpiller runt jordklotet.

De restriktiva abortlagarna i Polen (och på andra platser) innebär också en djup klassorättvisa eftersom de kvinnor
som kan betala tar sig till ett grannland för abortvård, medan de som inte har resurser tvingas genomgå oönskade graviditeter eller genomgå farliga, olagliga aborter. En viktig del av den internationella solidariteten går därför ut på att
samla in pengar och ge stöd till organisationer och aktivister som rent konkret hjälper alla kvinnor att få tillgång till
abortvård. I Vänsterpartiets arbete i EU-parlamentet
har vi sett till att vi ger politiskt stöd i solidaritet med alla de feminister som står upp för aborträtten i Polen och andra ställen.

Vi har bildat ett nätverk i EU-parlamentet som kan agera med kort varsel för att ordna debatter och bjuda in aktivister att ta plats i de parlamentariska rummen. Vi har kontakt
med våra kollegor i det polska parlamentet och med aktivister, och tillsammans formulerar vi både försvarsstrategier och en positiv dagordning – för alla kvinnors frihet.

Det är en självklarhet för oss i Vänstern att agera när kvinnors rättigheter trampas på. Då går vårt tåg – solidaritetståget – det feministiska, hbtq-politiska tåget – från Trelleborg till Świnoujście och vidare till Warszawa. Sen fortsätter vi antagligen till någon av de ”hbtq-fria” zonerna och målar feministiska

Text: Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk