• Hem
  • Patrik Miltons ...
artikel

Patrik Miltons 1 maj-tal från Trelleborg

Patrik Milton är en av Vänsterpartiet Skånes listetta till Regionfullmäktige. 

Läs Patriks tal från Vänsterpartiets 1 maj firande i Trelleborg:

Vänner, kamrater och 1 maj firare,

Det är med stor glädje och tacksamhet som jag står här idag för andra gången den 1a maj på Olof Palmes Plats i Trelleborg.  Jag skulle vilja inleda med en påminnelse om det politikområde som jag menar måste genomsyra alla beslut som tas i det här landet, nämligen klimatet.

Jag vill påminna om den (sjätte) klimatrapport som IPCC (Förenta nationernas klimatpanel) släppte i slutet av februari i år, för det är allvar nu.

På engelska skriver IPCC ”Any further delay in concerted global action will miss the brief, rapidly closing window to secure a livable future”

Vilket översatt till svenska blir ungefär “Om vi dröjer än mer med våra samlande globala åtgärder, så kommer vi missa det lilla krympande tidsfönster vi har för att säkra en bebolig framtid”

Sådan här extrem tydlighet har FNs klimatpanel aldrig tidigare levererat; Agerar vi inte nu så är själva vår existens hotad, det är den ledande expertisens slutsats av över 34 000 vetenskapliga artiklar och rapporter om klimatet.

Den 4 april kom så den tredje delrapporten ifrån IPCC ”Klimat i förändring 2022 – Att begränsa klimatförändringen”;  Den slår fast att människans utsläpp av koldioxidutsläpp är på sin allra högsta nivå någonsin och den kurvan måste vända inom tre år om vi ska klara 1.5 och 2 graders målen.

Hur ska vi då lyckas med det här?  Ja, givetvis förutsätter det att alla områden inom politiken arbeta med detta. I Region Skåne vill Vänsterpartiet se massiva satsningar för att få till en fungerande kollektivtrafik. En kollektivtrafik som finns där och är anpassad efter våra behov och där avgifterna för resor radikalt behöver minskas. Vårt mål är att på sikt ha en helt avgiftsbefriad kollektivtrafik.

Det är så man möter en annalkande klimatkatastrof. Lösningen är inte att bygga ut E6 till 6 filer som de borgerliga högerpolitikerna och Sverigedemokraterna förespråkar. Kollektivtrafiken ska vara det självklara valet för transport för flertalet av Skånes invånare, det är så man får ner koldioxidutsläpp och ger rättvisa möjligheter för alla i samhället att transportera sig dit man behöver vara.

Vänsterpartiet vill nu att vi vänder på perspektiven och går framåt med en kollektivtrafik som anpassar sig till invånarna snarare än tvärtom. Vi la i veckan som gick fram en motion om att införa en ny typ av kollektivtrafik för landsbygden; Närbussen, som tar dig dit du vill, när du vill. Gå gärna in på Vänsterpartiet Skånes webbplats och läs mer om det här konceptet som för övrigt redan testas i Region Värmland.

Och på tal om kollektivtrafik. Ni som har åkt med Skånetrafiken de senaste veckorna har kanske lagt märke till att det snurrar runt politisk reklam på informationstavlorna på tågen och bussarna. Då har ni kanske också noterat att den ytterst ansvarige för den kraftigt försämrade kollektivtrafiken och de långa vårdköerna, Moderaten, och Regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson dyker upp i bild ett antal gånger under er resa. Med budskapet att hans Moderater ger mer pengar än någonsin till den skånska vården, följt av två staplar som visar att 2018 fick vården 33,8 Miljarder kronor och nu 4 år senare får vården hela 41.5 Miljarder kronor under 2022. Och det kan ju låta bra. Men vad kostade en liter mjölk för 4 år sedan och vad kostar den nu? Vad kostade det att anlita en snickare för 4 år sedan och vad kostar det nu? Självklart får vården mer pengar än någonsin, något annat vore otänkbart, men vad dessa moderater inte berättar är att vården skulle kunnat fått ännu mer pengar redan 2018.  Under hela förra mandatperioden 2014-2018 satt dessa samma Moderater tillsammans med sina borgerliga högerkompisar och Sverigedemokrater för den delen och blockerade nödvändiga mindre skattehöjningar.  När väl Moderaterna tog över makten efter valet 2018 så blev det i borgerliga mått mätt en chockhöjning av regionalskatten med 49 öre (från 10.69-11.18, snitt 2019; 11.49, snitt 2022; 11.56).  Men vi ligger ändå näst lägst i skattesats av Sveriges 21 regioner, snittet för regionerna ligger 38 öre högre än Region Skåne.

Mitt budskapet är att högern medvetet hållit den skånska sjukvården på en anorektisk svältkur de senaste 8 åren som resulterat i dålig arbetsmiljö och personalflykt. Vilket i sin tur leder till stängda vårdplatser och stora problem för våra akutavdelningar och förlossningsavdelningar.

För samtidigt som de håvar in mer pengar så läggs de på hög. Det är inte så att dessa välbehövliga pengar går ut till kollektivtrafik och till sjukvården. Borglighetens metod är att inte räkna upp budgeterna med de indexökningar som behövs utan de drar av en massa pengar i budgeten. Sen ovanpå detta lägger de något som de fint kallar för effektiviseringskrav, vilket i praktiken är rena besparingskrav. De här effektiviseringskraven har under mandatperioden strax innan pandemin slog till varit så höga som 2.5%.  Dvs man ger pengar med ena handen sen blockar man bort med den andra handen.  Resultatet blir en totalt orealistisk budget för den skånska sjukvården.

Det är inte bara vi i Vänsterpartiet som påstår att borgarna lägger orealistiska budgetar, detta uttryck använder sig Region Skånes egna revisorer också av för så ser verkligheten ut.

Vi är många som nu med rätta är trötta på den dåliga tillgängligheten till sjukvården och den dåligt fungerande kollektivtrafiken.

Vi är många nu som vill se rejäla politiska satsningar för att komma till rätta med koldioxidutsläppen, så att vi får en dräglig framtid på den här planeten.

Vi är många nu som är trötta på den orättvisa högerpolitiken

Och jag hoppas att alla som vill se en förändring till det bättre, tar och lägger sin röst på Vänsterpartiet i alla tre valen i september.

Det så vi kan skapa denna behövliga förändring!

Tack ska ni ha!

/Patrik Milton, en av Vänsterpartiets listettor till Regionfullmäktige i Skåne

Dela den här sidan:

Kopiera länk