• Hem
  • Nominering till...
sida

Nominering till nämndemän

Nominera till nämndemannauppdrag

I år väljs de som ska sitta som nämndemän i landets olika typer av domstolar perioden 2024-2027. Nämndemän är lekmannadomare som dömer tillsammans med yrkesdomare i olika typer av mål. Det formella valet görs av kommunfullmäktige när det gäller tingsrätterna och av regionfullmäktige när det gäller hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt, men det är i praktiken respektive parti som väljer sina nämndemän. Antalet nämndemän ett parti har följer av valresultatet i respektive kommun/region.

Tingsrätterna – nomineringar till respektive partiförening

Val av nämndemän i tingsrätterna sköts helt och hållet av respektive partiförening (Vänsterpartiet i respektive kommun) samt därefter formellt av kommunfullmäktige. Nomineringar av nämndemän i tingsrätt ska därför göras till respektive partiförening enligt de anvisningar som dessa går ut med. Det är dock inte i alla kommuner som Vänsterpartiet har nämndemannaposter.

Hovrätten, förvaltningsrätten och kammarrätten – nomineringar till distriktets valberedning 

Det är distriktsstyrelsen (och därefter formellt regionfullmäktige) som nominerar till hovrätten, förvaltningsrätten och kammarrätten.Hovrätten är liksom tingsrätterna en allmän domstol. De allmänna domstolarna avgör brottsmål, tvistemål, konkurser och andra ärenden. Hovrätten dömer som andra instans i mål där en tingsrätts dom överklagats. Mål tar ibland flera dagar.Förvaltningsrätten och kammarrätten är förvaltningsdomstolar. Förvaltningsdomstolar avgör mål där någon har överklagat beslut från en myndighet.Förvaltningsrätten är också migrationsdomstol och dömer i mål om uppehållstillstånd, medborgarskap och liknande.Kammarrätten är andra instans i mål där en förvaltningsrätts dom överklagats och där kammarrätten beviljat prövningstillstånd. Kammarrätten ligger i Göteborg så uppdraget kräver resor dit och kan ibland också kräva övernattningar där.

Nominera!Är du själv intresserad av nämndemannauppdrag i hovrätt, förvaltningsrätt eller kammarrätt eller har du förslag på någon annan du anser skulle vara lämplig? Lämna i så fall in en nominering till distriktets valberedning på mail till [email protected].

Observera att den du nominerar ska vara tillfrågad och ha tackat ja. Skicka gärna med kontaktuppgifter till den/de du nominerar. Såväl enskilda medlemmar som partiföreningars styrelsemöten och medlemsmöten har rätt att nominera.

Sista datum för nomineringar till hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt är den 2 juni.

Dela den här sidan:

Kopiera länk