• Hem
  • Mänskligheten d...
artikel

Mänskligheten driver klimatförändringarna: Region Skåne kan göra mer!

Sveriges Radio rapporterade nyligen att svenska företag orsaker lika mycket utsläpp som 100 miljoner människor.

På senaste regionfullmäktigemöte debatterade vad Region Skåne kan göra för att arbeta mer aktivt för att bromsa klimatpåverkan.

En hel del, menade Vänsterpartiets Vilmer Andersen och Linda Ekelund.

–       Klimatförändringarna är ett direkt hot mot livet på jorden och enormt stora minskningar av utsläpp av växthusgaser krävs direkt! Som det ser ut nu kommer vi att passera 1,5-gradersmålet inom 10-20 år. Att företagen släpper ut mycket vet vi, och regionen behöver driva på för förändring. Vi närmar oss så kallade tröskeleffekter på flera områden där det kommer att vara omöjligt eller mycket svårt att komma tillbaka till ett önskvärt scenario. Det kan vi inte bortse ifrån. Region Skåne är en viktig aktör och vi måste jobba både med att systematiskt ta in miljö- och klimatperspektivet i alla beslut vi som politiker fattar och med att föreslå fler konkreta åtgärder, säger Vilmer Anderssen, representant i Regionala Utvecklingsnämnden.

En rad åtgärder har föreslagits av Vänsterpartiet för att bedriva ett mer effektivt klimatarbete från regionens sida.

–       Vi skulle vilja se en genomlysning av hur den pågående globala uppvärmningen kommer att påverka kärnområden som hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, infrastrukturplaneringen, livsmedelsförsörjningen och tillgången till vatten – på kort och långt sikt. Vi vill arbeta systematiskt med en koldioxidbudget för att kartlägga var de stora utsläppen finns i Skåne. Vi vill jobba mer med samverkan med konkreta målsättningar och sätta Klimat- och energistrategin i centrum för Effektkommissionens uppdrag. Vi vill arbeta aktivt med energieffektivisering och inte minst med kollektivtrafiken, som ju ligger inom regionens ansvar, fortsätter han.

Linda Ekelund ställde frågan till Kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau om Skånetrafiken verkligen samverkat de nya tidtabellsförändringarna med kommunerna.

–       Kollektivtrafiken är en jätteviktig del av att ställa om samhället mot mindre utsläpp. För att kunna göra det måste vi som bor i Skåne kunna lita på att kollektivtrafiken fungerar, att den är ett gott alternativ i vardagen. Istället hör vi exempel på exempel där turer dras in [Som här eller här], där kommunerna blir tagna på sängen och behöver sätta in snabba ersättningar för att exempelvis gymnasieelever ska kunna ta sig till skolan. Så kan vi inte ha det. Vi i Vänsterpartiet vill istället öka tillgängligheten och sänka priserna för kollektivtrafiken. Det är bra för jämlikheten och i förlängningen helt nödvändigt för klimatet, avslutar hon.

Dela den här sidan:

Kopiera länk