• Hem
  • Köer inom cance...
sida

Köer inom cancervård

Vad vill ni göra åt de långa köerna inom cancervården?

Köerna till många behandlingar har växt under pandemin och bland de som är allvarligast finns köerna till vissa typer av canceroperationer. Från Vänsterpartiets sida är det i synnerhet tre saker vi tryckt på när det gäller att få ner köerna:

Satsa på en god arbetsmiljö – öppna fler vårdplatser 

Skåne behöver fler tillgängliga vårdplatser för att ge alla vård efter behov i tid. För att göra detta krävs att man rekryterar fler kollegor och ser till att personalen har en riktigt bra arbetsmiljö med möjligheter till återhämtning.

Se till att resurserna räcker till

Ständiga besparingar sliter, istället behövs arbetsro och tillräckligt med resurser. Se till att resurserna räcker till, höj skatten om det behövs.

Kortare arbetstid med bibehållen lön

Runt om i Sverige har 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön varit en lösning som både har lyft personalens arbetsmiljö och lett till kortare köer. Det är dags att genomföra detta i den skånska vården. 

 

Skulle Perituskliniken kunna vara en lösning på cancerköerna?

Perituskliniken är ett helt privat finansierat försök att slå sig in på vårdmarknaden utan några avtal klara enligt lagen om upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV) som ligger till grund för offentliga upphandlingar. Detta gör att bara den med väldigt mycket pengar eller en privat sjukförsäkring har möjlighet att söka till kliniken. Från Vänsterpartiets sida menar vi att detta allvarligt hotar de grundläggande principerna för vård där den med störst behov alltid kommer först.

Dagens medicin om Perituskliniken: https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/urologi/peritusklinken-oppnar-i-lund/

 

Från vissa patientgrupper har det kommit önskemål om specialavtal med privata kliniker, är det önskvärt?

Specialavtal med kliniker som Perituskliniken och snarlika verksamheter tycker vi är varken önskvärt eller möjligt.

Vi ser dem inte som önskvärda då de dränerar den gängse verksamheten på personal vilket innebär en lösning på en liten grupps problem på bekostnad av bredare patientgrupper. Vänsterpartiet vill stärka den offentliga hälso- och sjukvården och att alla ska ha rätt till vård efter behov. Gräddfiler för några få är helt fel sätt att bygga ett bra sjukvårdssystem.

Rent lagtekniskt är det inte heller möjligt att skriva avtal med en specifik klinik. Varje avtal kräver upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) där alla med kunskap och kompetens har rätt att lämna anbud. 

Dela den här sidan:

Kopiera länk