• Hem
  • Några snabba fr...
artikel

Några snabba frågor med Nooshi Dadgostar inför 8 mars

#fortfarandefeminist, en intervjuserie för ett värdigt åldrande – för människan och välfärden!

Idag presenterar vi en intervju med ingen mindre än Vänsterpartiets ordförande Nooshi Dadgostar!

Hej Nooshi.  Vilken ser du som den största feministiska utmaningen inom välfärden?

Om jag måste välja en sak, så är det att förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar i välfärdsyrkena. Trygga anställningar, rätt till heltid och rimliga arbetsscheman är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb utan att slita ut sig i förtid.

Kämpar du för samma feministiska frågor idag som när du blev feminist?

Både ja och nej. Man har ju andra erfarenheter och insikter när man är 35 år och småbarnsmamma än när man var en ung arg 14-åring. Men i grund och botten är det ju samma frågor nu som då; rätten att bestämma över sin egen kropp, att kunna försörja sig och ha rimliga arbetsvillkor och att slippa utsättas för diskriminering, våld och trakasserier.

Vad är den viktigaste förändringen som behöver göras för en starkare välfärd för alla?

Mer resurser. Vård, omsorg och utbildning kan inte effektiviseras i någon högre grad utan att kvalitén blir lidande. Det finns helt enkelt ingen väg runt att vi måste lägga mer pengar på välfärden om den ska bli bättre. Självklart spelar det också roll hur resurserna används, och där är ju ett stopp för vinstdrivande företag i välfärden en central fråga.

Vad är din vision för ett utopiskt åldrande?

Oj vad svårt! Man vill ju vara frisk såklart. Kanske få barnbarn och allt sånt. Men att veta att samhället finns där om jag skulle behöva hjälp och vård, och att det som erbjuds av samhället håller bästa möjliga kvalité oavsett vem jag är eller vad jag jobbat med i livet. Det borde alla kunna förvänta sig.

Tack Nooshi!

I samband med årets internationella kvinnodag sätter vi ljuset på äldreomsorgen, välfärden och alla som arbetar inom området! Vi belyser hur den feministiska kampen pågått bakåt, alla som gått före oss och hur kampen fortsätter idag!

Kom med du med och läs mer på https://www.facebook.com/events/457114935412926

Dela den här sidan:

Kopiera länk