• Hem
  • Folkviljan träf...
Folkviljan

Folkviljan träffar våra nya valsamordnare

Ett bra val! (eller kanske två?)


Vi är många i Vänsterpartiet och tillsammans blir vi ännu fler, det är så vi vinner val i vårt parti. Ungefär så kan man sammanfatta de båda nytillträdda valsamordnarnas resonemang om sina uppdrag. De som ska göra’t är Joel Nordström, Malmö och Rebecca Thell, Helsingborg. Tillsammans med resten av oss, alltså.

Sedan ett par veckor är de installerade i Vänsterns hus på Nobelvägen i Malmö, ”högkvarter” för de anställda i region, distrikt och Malmöförening; Rebecca Thell som valorganisatör med fokus på att vara en resurs för distriktet och partiföreningarna, och Joel Nordström som har sitt uppdrag från regionen och ska göra vardagsnära politik av det regionpolitiska programmet.

Vänsterpartiet centralt är mitt uppe i arbetet med att planera och mobilisera inför kommande valår. Mycket ska vara på plats när det drar ihop sig på allvar: debatter, kampanjer på gator, torg och digitalt i sociala medier, trycksaker att dela ut, valstugor, öppna möten, annonser och affischer som förmedlar budskap, och inte minst ska Vänsterpartiets alla medlemmar och sympatisörer vara peppade.

Det är där våra valsamordnare passar in. Under ett års tid ska de tillsammans med partiföreningar, region och distrikt planera och genomföra Vänsterpartiets valarbete i Skåne.

Planerna för hur de ska genomföra sina uppdrag börjar ta form.
– Men just nu, när vi precis har börjat, läser och analyserar vi mest, och pratar med folk, säger Joel.

Extra intensiv period

Den här hösten är en extra intensiv period då det läggs budgetar och region och kommunalpolitiska program som kommer att vara underlag för valet. Och föreningarna ska därtill föreslå kamrater till vallistorna.

– Jag tänker jobba relationsbyggande mellan föreningar och distrikt. Skånes föreningar är olika stora och har olika förutsättningar att dra en hel valkampanj, vi måste hjälpas åt, och därför tänker jag till exempel vända mig till partiföreningsgrupperna.

Joel, som har fokus på regionen säger:
– Folk har koll på att regionen ansvarar för sjukvård men den ansvarar för mycket mer. Mest fördolt är nog det som kallas regionalt utvecklingsarbete, alltså hur man får Skåne att hålla ihop. Jag ska försöka omsätta det regionalpolitiska programmet i lokala valrörelser.

Ett språk som folk begriper

– Många jag känner vet inte hur det politiska arbetet funkar, det gäller att hitta ett vardagsspråk som folk begriper, säger Rebecca och fortsätter:

– Det gäller att inge förtroende och få upp en glöd. De allra flesta har blivit medlemmar för att de vill engagera sig, mer eller mindre. Folk har blivit intalade att nedskärningspolitiken är oundviklig, men det stämmer inte. Det går att driva en annan politik och vårt mål är att få folk att känna att det finns ett realistiskt alternativ.

Båda återkommer ofta till hur viktigt det är att satsa på medlemmarna så att många törs och vill engagera sig aktivt.

– Vi vill bjuda på lite ”godis”, hur man har kul när man kampanjar.
– Vi behöver visa folk att man inte måste vara så duktig och präktig för att vara vänsterpartist. Det är viktigt att sänka tröskeln för att kampanja, att vara medlem är kunskap nog, säger Joel.

Alla har det. Man behöver inte prata så mycket själv. Det gäller mer att lyssna på vad folk har att säga. – Och en positiv erfarenhet från EU-valet är att vara rörelsebyggande, det arbetet bör vi utveckla.

Att få göra något för andra, med andra. – Det är skillnad på att lägga 110 procent på Vänsterpartiet som jag tror på, än tolvtimmarspass i ett kapitalistiskt företag, säger Rebecca.

– Det kommer att krävas 110 procent, men det är en ynnest och ett privilegium, säger Joel. – Det är som att ha en massa hus framför sig, med dörrar att knacka på, och förhoppningsvis får vi komma in och fika.

Skrivet av Maria Kållberg för Folkviljan

Fotnot: Folkviljan återkommer med presentation av Daria Bogdanska och Hodan Omar som tillträder sina uppdrag längre fram

Dela den här sidan:

Kopiera länk