• Hem
  • Europaparlament...
artikel

Europaparlamentsvalet 2024

Europaparlamentsvalet – ett viktigt val

9 juni går Sverige och övriga EU till ett viktigt val  – valet till Europaparlamentet.

EU har idag mycket makt över politiken i Sverige och har under flera decennier påtvingat Sverige en politik som innebär nyliberala marknadsanpassningar.

Ingen regering har klarat av eller haft ambitionen att göra något åt det vilket skapat stora problem i Sverige. Det vill Vänsterpartiet ändra på. Därför måste vi alla engagera oss i EU-valet 2024. Det handlar om att ta tillbaka kontrollen över viktig infrastruktur för att göra klimatomställningen verklig. Det handlar om att vända den nedåtgående spiralen där högern tillsammans med liberala partier går ihop och hotar flyktingar, kvinnor och hbtq-personers rättigheter. Vänsterpartiet behövs i Bryssel och ditt engagemang i EU-valrörelsen behövs!

Nomineringar av kandidater till valsedeln

Vänsterpartiet kommer liksom tidigare Europaparlamentsval att ha en gemensam valsedel/kandidatlista för hela landet.

Nomineringar av kandidater till denna lista görs till partiets centrala valberedning.  Förhandsnomineringsstopp är den 31 oktober. Nomineringar lämnas genom Suffras nomineringsverktyg på https://vnominering.suffra.se/sv/accounts/login/?next=/sv/nominate/

Du som har frågor när det gäller nomineringar av kandidater på listan hänvisas till partiets centrala valberedning på mejladress: [email protected]

Nomineringar av ombud till Vänsterpartiets valkonferens som fastställer kandidatlistan

Vilka som blir Vänsterpartiets kandidater i Europaparlamentsvalet och i vilken ordning de står på valsedeln beslutas av en valkonferens den 20 januari i Stockholm.

Alla partidistrikt skickar ombud till denna konferens. Skånedistriktet har 12 ombud. Ombuden väljs enligt partistyrelsens beslut av distriktsstyrelserna.

Vänsterpartiet Skånes distriktsstyrelse kommer på sitt möte den 19 november att välja Skånes 12 ombud samt 12 suppleanter för dessa. Inför detta distriktsstyrelsemöte kommer distriktets valberedning att ta fram ett förslag på ombud och suppleanter.

Du som medlem liksom din partiförening har nu möjlighet att föreslå vilka du vill se som ombud för Vänsterpartiet Skåne  på valkonferensen.

Nomineringar mejlas till [email protected] senast den 17 oktober. De som blir föreslagna ska vara medlemmar i en partiförening inom Vänsterpartiet Skåne, vara tillfrågade och ha tackat ja.

Dela den här sidan:

Kopiera länk