• Hem
  • En solidarisk b...
Stoppa marknadshyror

En solidarisk bostadspolitik

Nej till marknadshyror!

 

Alla människor ska ha möjlighet till ett eget hem till en rimlig kostnad. Så är det inte idag i bostadsbristens Sverige. Bristen på bostäder begränsar människors frihet och i förlängningen samhällets utveckling. Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen. Framför allt vill vi bygga hyresrätter med rimliga hyror som folk har råd med!

Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar på banken. Hyresrätten gör det möjligt för de flesta att flytta dit jobb och utbildning finns. Vänsterpartiet värnar hyresrätten som upplåtelseform.

Idag råder bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner. Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen. Framför allt vill vi bygga hyresrätter med rimliga hyror som folk har råd att betala. En stor del av hyresrätterna ägs av de kommunala bostadsföretagen – allmännyttan. En stark allmännytta är avgörande för en social bostadspolitik och för att klara bostadsförsörjningen. Vänsterpartiet värnar allmännyttans roll och framtid och vill att det ska finnas minst ett allmännyttigt bostadsbolag i varje kommun. Vi vill även behålla de allmännyttiga hyresrätter som finns, till skillnad från övriga partier som i flera kommuner sålt ut stora delar av allmännyttan till privata fastighetsägare. Vi anser därför att det bör krävas tillstånd från länsstyrelsen vid försäljning av allmännyttiga hyresrätter.

En stor del av Sveriges bostadsbestånd är idag gammalt och i behov av upprustning. Många renoveringar är nödvändiga, men måste ske på ett sätt som hyresgästerna har möjlighet att påverka. Alla ska ha råd att bo kvar i sitt hem även efter en upprustning.

I Sverige har vi kollektivt förhandlade hyror som sätts utifrån en bostads bruksvärde. Ibland hävdas det att marknadshyror skulle vara en lösning på bostadsbristen. Men tvärtom finns det mycket som tyder på att hyrorna skulle skjuta i höjden.

Vänsterpartiet säger därför nej till marknadshyror.

Dela den här sidan:

Kopiera länk