• Hem
  • En budgetdebatt...
artikel

En budgetdebatt för att rädda välfärden

Det är tuffa tider. Nej, det är förfärliga med våld och avhumanisering. Vi är också mitt inne i en lågkonjunktur. Samtidigt är välfärden, och i synnerhet sjukvården, i ett bekymmersamt läge som skapats genom politiska beslut, och genom en naiv övertro på att effektiviseringar ska göra vården billigare.

Vad som däremot är lite glädjande är att se att styret i Skåne äntligen har vaknat och tillfälligt gör den uppräkning som vi i Vänsterpartiet länge har efterfrågat, dvs. skjuter till de pengar som krävs för att bibehålla befintlig verksamhet. Men trots att man till vis del även kompenserar för det gångna årets underskott kommer vi framgent – och högst olyckligt – få se fortsatta nedskärningar, försök till s.k. effektiviseringar samt höjda avgifter för kollektivtrafik och sjukvård för den enskilde.

Faktum är att det vi också har en ofantligt stor vårdskuld med långa köer till såväl behandling som operation. Vi har personal som arbetar under en enorm press, vilket resulterat i en skenande personalomsättning som gör att vi tappar värdefull kompetens.

Region Skåne saknar för tillfället över fyra miljarder kronor och det är fullständigt orimligt att regionen och dess medborgare förväntas att hantera detta på egen hand. Region Skåne är, som vi alla vet, inte en isolerad ö. Sanningen är att vår verksamhet är beroende av mer än skåningarnas skattepengar. Det gör, med andra ord, stor skillnad för den skånska sjukvården och alla som är beroende av denna, vilka partier det är som styr i riksdagen. Staten – men även styret i regionen — har, enligt oss, — misslyckats med att ta ansvar för välfärden. Vi ser hur Tidöpartierna – med Moderaterna i spetsen – satsar på poolskötsel, slopande av plastpåsskatt och billigare snus framför att finansiera vården på ett ansvarsfullt vis.

Klyftorna ökar, de rikaste blir rikare och trots att Sverige har urstarka finanser ska de som redan hade det tufft nu tvingas hantera en ohållbar situation. Vi ser utslagning, långa köer till matutlämningen hos frivilligorganisationerna och det kommer resultera i ökad ohälsa. Vem du är, vilken utbildning du har, hur stor inkomst du har eller om du har ett arbete, påverkar i alltför stor utsträckning människors hälsa. Men en helt annan situation är möjlig!

Det är allvar nu!
Det är länge sen vi hade sämre förutsättningar att bedriva en god och jämlik vård. Vems fel är då detta? Det är tydligt för alla att det har drivits en, i våra ögon, ansvarslös politik som skapat både vårdkris och bemanningskris i Regionen. Styret har brustit i att genomföra en politik som värdesätter de människor som finns i våra verksamheter och de har valt att inte att satsa på och leverera en välfungerande sjukvård. Vi i Vänsterpartiet står för en politik som styr utifrån människor inte siffror. Som ser och tar hänsyn till vårdpersonalens vardag, och som faktiskt ser till patienternas behov först och främst.

I vår budget fokuserar vi på att hindra nedskärningar i verksamheterna. Vi ser också att det behövs göras en förändring där vi erbjuder en god och nära vård som sätter patienten i fokus och där förebyggande och hälsofrämjande arbete är långt mer prioriterat. Men då måste det till resurser och en sammanhållen vårdkedja, inte nedskärningar och utförsäljning eller inbördes konkurrens. Region Skåne har ett stort ansvar att se till att sjukvården blir jämlik och att den utgår från varje människas behov. Kan detta förverkligas med en nedskärningspolitik? Svaret är givetvis nej.

Det vilar också ett stort ansvar på Regionen att investera pengar och tid för att garantera alla skåningars tillgång till bildning, kultur och fritid. De stora nedskärningar som skett på nationellt plan inom detta område är ett direkt hot mot demokratin och skåningarnas rätt till en meningsfull fritid och livslångt lärande, och något som framför allt kommer att drabba kvinnor, våra äldre och människor som bor på landsbygden. Regionen måste verka på nationellt plan för att återfinansiera verksamheterna samtidigt som vi här och nu behöver ta egna initiativ för att stärka kulturen och folkbildningen.

I Vänsterpartiets budget väljer vi att göra en liten men nödvändig skattehöjning. För oss är det viktigt att ta hand om de strukturella underskotten och att finansiera sjukvården efter de behov som faktiskt finns. Vi satsar också på personalen, på deras arbetsvillkor och arbetsmiljö. Dessa satsningar är helt avgörande för att fler ska orka och vilja stanna kvar, för att fler ska vilja börja jobba hos oss och för att vi ska ha en fungerande sjukvård även i framtiden.

Det behöver bli fler som jobbar i vården. De som finns kan inte springa ännu fortare – jobba övertid – jobba sig sjuka. Det krävs en systemförändring. Ett viktigt steg på vägen är att införa förkortad arbetstid. Detta efterfrågas dessutom av både personal och fackförbund. Detta är en åtgärd som vi vet leder till bättre arbetsmiljö, attraktivitet men också till fler genomförda operationer.

Vi inför också ett välbehövligt kostnadstak på de specialiserade vårdvalen, och föreslår att mer vård övergår i offentlig regi. Marknadsutsättningen av vården leder – tvärtemot vad många i denna sal verkar tro – till ineffektivitet, kostnadsökningar och ökad ojämlikhet. Se till exempel hur marknaden har svikit befolkningen i våra östra delar. Det kan inte få vara så att vissa delar av Skåne ska ha sämre tillgång till sjukvård på grund av att det inte är lönsamt.

För att nå målen om en jämlik vård måste vi göra det rakt motsatta: vi måste utveckla vården i områden där vi vet att behovet av uppsökande, förebyggande och god hälso- och sjukvård med kontinuitet är stort. Och det är bara genom en offentlig vård som vi kan planera för och genomföra vård utifrån människors behov och inte utifrån privata företags lönsamhet.

Med Vänsterpartiets budget höjs inte priset på buss- och tågbiljetter. Kollektivtrafiken ska vara billig och se till att fler lämna bilen hemma. Man ska kunna förlita sig på kollektivtrafiken för att ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Kollektivtrafik ska möta människors behov av miljö- och klimatvänliga transporter både på landsbygden, i de mindre orterna och i städerna. Den ska vara tillgänglig och bidra till att Skåne binds samman och fortsätter utvecklas.

Med Vänsterpartiets politik går det att både rädda sjukvården och frysa kollektivtrafiktaxorna. Det går att förändra och vi slutar inte att kämpa för Skåningarnas och våra medarbetares rätt till trygghet, framtidstro och ett gott liv.

/Alexandra Thomasson, regionråd, Vänsterpartiet Region Skåne.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk