• Hem
  • En budget för a...
artikel

En budget för att rädda välfärden

Vänsterpartiets politik handlar om människovärde och människosyn, om rättvisa och jämlika villkor. Det ska inte spela någon roll vem du är eller hur mycket pengar du har, du ska ha rätt till stöd från samhället när du behöver det. För att uppnå det vill vi omfördela resurser – för resurser finns! – så att alla ges möjlighet att påverka både samhället i stort och sitt eget liv.

En vårdpolitik för patienternas och personalens bästa


Vi vill
skrota marknadsvården! Det är ditt behov av vård som som ska styra hur och när den ges, inte om du har råd med en privat sjukförsäkring eller om en privat vårdcentral får det lönsamt nog för att öppna i din närhet. Vi vill också ha en sammanhållen vård som är enkel att söka och sluta låta våra skattepengar gå till vinster i privata företag.

Många år av nedskärningar, underfinansiering och utförsäljning har skapat ett splittrat vårdsystem med stora arbetsmiljöproblem som till och med kan riskera patienternas säkerhet. För att skapa ett starkt vårdsystem behövs satsningar på personalen så att de vill och kan stanna kvar. Vi vill bland annat införa en arbetstidsförkortning, se till att de anställda har mer att säga till om kring sitt eget arbete och höja de lägsta lönerna.

 

Folkbildning och kultur är livsviktigt i en demokrati


Folkbildningen har en lång och stark historia i Skåne och Sverige. Både folkhögskolor och studieförbund är livsviktiga för ett livskraftigt samhälle, och tillsammans med kulturen utgör de delar av välfärden som är grundläggande och utvecklande i många människors liv.

Att delta i eller ta del av kultur ger både bättre psykisk hälsa och en positiv inställning till demokrati, andra människor och att delta i samhället. Samtidigt har kulturen ett grundläggande egenvärde bortom nyttoperspektivet. Regionen ska tillsammans med kulturutövare och föreningsliv satsa på alla människors rätt till bildning, kultur och en meningsfull fritid.


Kollektivtrafik för framtiden


Transporter och resande är en av de största källorna till utsläpp som påverkar den globala uppvärmningen. Vi vill göra det möjligt för fler att låta bilen stå. Med en billig och bra kollektivtrafik kan resandet bli jämlikt, bekvämt, enkelt och miljövänligt. Förutom att bygga nya spår behöver det bli
lättare att resa: det behöver vara billigt, gå fler turer och vara enkelt att byta mellan buss och tåg.

 

Den globala uppvärmningen väntar inte


Region Skåne har ett tungt ansvar i att driva på den akuta samhällsomställningen. Att skära ner på miljö- och klimatarbetet för att rädda en ettårsbudget håller inte. Det finns ingen tid att förlora i att i varje beslut prioritera de vägar som tar oss närmare en minskning av utsläpp och vår möjlighet att
bromsa den globala uppvärmningen.

 

Det är möjligt att bygga ett jämlikt samhälle


Inflationen har varit rekordhög och drivit på priserna för bland annat boende, el och mat rejält. Samtidigt har vi en regering som dragit ner på statens del av välfärdens finansiering, strypt pengarna till folkbildning och backat i klimatpolitiken. Region Skåne är en av de regioner som drabbats hårdast av både den rådande ekonomiska krisen och regeringens nedskärningspolitik.


Med Vänsterpartiets politik för Region Skåne går det att både rädda sjukvården, satsa på personalen och sluta höja priserna i kollektivtrafiken. Det är svåra år – men det går att förändra. Vi slutar inte kämpa för skåningarnas rätt till framtidstro, ett gott liv och sjukvård efter behov.
Vi vill ha ett Skåne för alla!

 

Detta vill vi i Region Skåne:

 

  • Stoppa marknadsvården – inga fler nedskärningar eller utförsäljningar
  • Ta den globala uppvärmningen på allvar – prioritera miljö- och klimatarbetet och satsa brett på energieffektivisering
  • Stärk folkbildningen – stötta folkhögskolor och studieförbund
  • Stärk kulturen – skapa förutsättningar för ett fritt och levande kulturliv
  • Bättre kollektivtrafik – fler, enklare och billigare resor med sikte mot gratis kollektivtrafik
  • Satsa på personalen – bättre arbetsmiljö, kortare arbetsdagar och ökat inflytande
  • Sluta stötta korta inrikesflygresor
  • Sluta höja politikernas löner

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk