• Hem
  • Debatt om Regio...
artikel

Debatt om Region Skånes kulturplan

Under Regionfullmäktige den 6 oktober så var Region Skånes kulturplan uppe för beslut. Nedan kan du läsa Busi Dimitrius, ledamot i kulturnämnden i Region Skåne för Vänsterpartiet, anförande i debatten om kulturplanen

Du kan läsa förslaget till kulturplan här

Anförande kulturplan

Ingen kan ha missat de enorma svårigheter som kulturen har ställts inför den senaste tiden. Med förra borgerliga budgetens kraftiga neddragningar på kulturen i skåne och pandemins slag mot offentliga tillställningar.

Enligt en enkät från Musikcentrum Riks är var tredje musiker på väg att lämna yrket. Liknande resonemang har hörts även från andra kulturområden.

Och det är kanske inte så konstigt. När den offentliga sektorn skär ner en redan bantad verksamhet, när restriktionerna drabbar kulturutövare så hårt som de har gjort är det lätt att tappa det. Föreställ er den framtiden. En framtid där mer än hälften av kulturproduktionen försvinner.

Varför målar jag upp den här bilden då?

Jo men den verkligheten behöver en ha i åtanke vid läsandet av förslaget till ny kulturplan. Vackra formuleringar räcker inte för att ro i hamn den skada som Alliansen har skapat. Det är verklighetsfrånvänt att ha fortsatt höga ambitioner när förutsättningar inte skapas för att nå målen.

Antingen så satsar vi för att nå de höga målen eller så sänker vi målen. Men var för sjutton ärliga med intentionerna! Det blir varken bredd eller spets om det inte finns förutsättningar att följa planen.

Det finns många saker som vi skulle vilja vore annorlunda med kulturplanen. Framförallt så hade vi önskat att man tog till vara remissvaren som inkommit. De har varit många och de har varit kloka. Engagemanget finns och det finns en uppsjö kulturutövare i skåne som tagit sig tid att skicka in väl genomarbetade svar. Tråkigt nog är det inte mycket i dessa som styret har tagit till sig.

Kritiken har varit stor men den har man valt att ignorera. Kulturplanens innehåll innan och efter remissen är märkligt likt.

Om man ställer frågan så måste man vara beredd på att ta till sig svaret.

Vänsterpartiet har valt att fokusera på fyra punkter som för oss är centrala för ett framtidsdokument som detta och för en solidarisk kulturpolitik som värnar såväl kulturutövare som publik.

Först och främst vill Vänsterpartiet mycket hellre prata om satsningar istället för investeringar när det gäller kultur.

Medan investeringar förutsätter att man förväntar sig något i utbyte, ett resultat, är satsningar mer förbehållslöst och även det som brukar användas gentemot välfärden.

Alliansen i region skåne vill gärna lyfta fram kulturens egenvärde. Nå, nu har ni chansen – har kulturen ett egenvärde så ska den satsas på, inte investeras i.

Vi i vänsterpartiet ser även kulturens mervärde. Vi ser att genom ett rikt kulturliv sker också ett större samhällsengagemang och att folkhälsan ökar. Och även av den anledningen vill vi satsa på kulturen utan att förvänta oss payback. Vi vet vilket värde kulturen har.

Vi vill också Att på sidan 7  lägga till följande mening: ”Kulturens egenvärde, demokratifrämjande funktion och kraft i samhällsbygget innebär att kulturen är en naturlig del av en vital välfärd. Resurstillskott till kulturen är därför viktiga för att ge möjlighet till fortsatt utveckling av allt det som ryms i denna kulturplan.”

Detta just eftersom kulturplanen upplevs som tomma ord. Det behövs mer resurser för att ro i land kulturplanen och för att skapa reell verksamhet annars förblir det bara en pappersprodukt.

Vi vill på sidan 13 synliggöra både utövare och publik för att peka på vem kulturen faktiskt är till för och tydliggöra regionens ansvar gentemot både utövare och mottagare.

Sist men inte minst vill vi lyfta folkbildningens roll i och för kulturen. Folkbildningens kulturella infrastruktur är, till skillnad från regionens, väl etablerad och inarbetad i alla delar av Skåne. Det finns ett aktivt studieförbund i så gott som varje buske och detta är något som behöver synliggöras och tas tillvara på. Folkbildningens bildande roll och roll som möjliggörare för en bred kultur och demokratiska samtal är stor. Folkbildningen är en viktig motor för evenemang och verksamheter runt om i Skåne. Den är en kraft att värna och utveckla för en fördjupad demokrati framöver.

Bifall till Vänsterpartiets yrkanden!

(Läs Vänsterpartiets yrkande här)

Busi Dimitriu, ledamot i Kulturnämnden för Vänsterpartiet Skåne

Dela den här sidan:

Kopiera länk