• Hem
  • Budgetinlägg fr...
artikel

Budgetinlägg från Agneta Lenander om Vänsterpartiets personalsatsningar.

I dagarna är det debatt i regionfullmäktige för att debattera och anta en ny budget för Region Skåne för 2022. Här följer Agneta Lenanders, sjuksköterska och representant för Vänsterpartiet i Regions Skåne, anförande, det talade ordet gäller.

Ordförande, förtroendevalda, åhörare och media, tack för ordet.

Jag vill börja med att yrka bifall till vänsterpartiets budgetmotion och förslag på skattesats.

Jag beklagar sorgen till alla de skåningar som förlorat en anhörig i pandemin, ber om ursäkt till alla de patienter som fått övernatta på våra akutmottagningar, eller transporterats till ett annat sjukhus nattetid, som drabbats av en vårdskada som hade kunnat undvikas om det funnits rätt förutsättningar och en rimlig arbetsmiljö.

Jag vill samtidigt rikta mitt ödmjuka tack till alla de vårdarbetare som sett till att vi klarat oss så bra som vi gjort i en pandemi som vi inte visste något om. Som lojalt arbetat under bristande förhållande, med avsaknad av vårdplatser, material, läkemedel, raster och kollegor.

Jag hade önskat att vi tillsammans burit ansvaret med en budget som antas som gett de förutsättningar alla ni där ute vet behövs. Så ser det inte ut att bli och jag beklagar och ber om ursäkt för detta.

 

Jag vill samtidigt rikta mitt ödmjuka tack till alla de vårdarbetare som sett till att vi klarat oss så bra som vi gjort i en pandemi som vi inte visste något om. Som lojalt arbetat under bristande förhållande, med avsaknad av vårdplatser, material, läkemedel, raster och kollegor.

 Vår budget ger förutsättningar för uppdraget, för att skapa fler vårdplatser, för en ökad tillgänglighet och för jämlikhet som går som en röd tråd i vårt förslag. Men vi ser även effektiviseringar med successivt borttagande av kostnadsdrivande vårdval och under tiden de avvecklas inför vi tak på avtalen. Då vi ser att vårdvalen kan leda till att HSL prioriteringsordning sätts ur spel, driver vi på för ökad offentlig hälso- och sjukvård och satsar våra resurser så.

 Under lång tid har vi sett en underfinansierad sjukvård, något som även revisionen påpekat år efter år. Vi kan inte fortsätta lägga ansvaret och samvetet i knäet på våra anställda som vi alla har ett arbetsgivaransvar inför. Skåningarnas förtroende för sjukvården är större än på länge och jag tror att alla de som sett sina anhöriga vänta på en vårdplats timme ut och timme in på akutmottagningarna är mer än villiga att lägga mer resurser till sjukvården. Skåningarna inser att applåder inte räcker i längden.

Nu är det dags att gå från fina ord, applåder till handling. Det är dags att gå från underfinansiering till rätt förutsättningar för uppdraget. Det är dags att inte bara stå här i talarstolen och tacka för de enorma insatserna och ansträngningarna medarbetarna gjort under året utan även tillföra resurser till sjukvården. Det gör vi i vårt förslag.

I efterdyningarna av en pandemi som slagit olika hårt bland olika grupper i samhället så vet vi inte heller vidden av effekterna med förvärring av grundsjukdom, oupptäckta sjukdomar, ökad psykisk ohälsa, ensamhet men även rehabilitering av postcovid.

Detta kommer ställa krav på robustheten och tillgängligheten framåt och vi behöver boosta för det. Vi vill satsa på att ta fram en ensamhetsstrategi, bygga ut socialmedicin, tillföra resurser generellt och ta bort avkastningskraven på sjukvården tillsammans med en skattehöjning. Det förtjänar skåningarna, det förtjänar patienterna som väntar på vård och det förtjänar medarbetarna. Det är när vi hjälps åt som vi bygger sjukvården starkare och genom att styra efter behov som färre faller mellan stolarna och blir mer jämlik.

För att komma åt de som väntar på att bli opererade vill vi införa 6 timmarsdag eller 30 timmars arbetsvecka för att öka tillgängligheten och utnyttjandet av operationssalar. Vi vet att det är ett bra sätt att attrahera medarbetare till våra arbetsplatser och med denna satsning kan vi både gasa, få mer gjort utan att det är medarbetarna som betalar priset. Det är det enda rimliga, så låt oss komma igång med det nu. Vi vill också avskaffa karensavdraget, ska vi bibehålla en minskad smittspridning oavsett virus eller bakterie så är det vårt ansvar att se till att alla har råd att stanna hemma när de är sjuka, det vinner vi alla på.

Under en lång tid har vi lekt affär med oss själva och styrt sjukvården med NPM, det är kostnadsdrivande, ineffektivt och skapar en orimlig överbyggnad av en administration som stadigt ökar. Samtidigt har vi haft en övertro till just-in-time och det är väl några av de lärdomar vi behöver ha med oss framåt, det är när alla vet vart vi ska som omställningen går smidigt. Vi vill förändra styrmekanismerna och gå över till en styrning som bygger på tillit. Där den administrativa överbyggnaden är en stödfunktion till verksamheterna och inte som idag där det blivit tvärtom. Skapa robusta lager och samverka med andra för att bygga ut en lagerhållning av material och beredskap av läkemedel som är såväl anpassade efter behoven som hållbara.

 

Under en lång tid har vi lekt affär med oss själva och styrt sjukvården med NPM, det är kostnadsdrivande, ineffektivt och skapar en orimlig överbyggnad av en administration som stadigt ökar.

 

Utöver en skuld till personalen, med minskat uttag av semester med mer övertid har vi samtidigt den uppskjutna vården att hantera. Satsningar på kömiljarder, på att enögt titta på kötider riskerar att vi hamnar fel. Det är behoven som främst ska styra och som vi behöver hitta lösningar på för att inte driva på ojämlikheten och försämra prioriteringslagstiftningen ytterligare. Vi ska inte satsa på de enkla och mätbara åkommorna på bekostnad av den komplexa och multisjuka patienten.

Nu är det dags att gå från fina ord, applåder till handling. Det är dags att gå från underfinansiering till rätt förutsättningar för uppdraget. Det är dags att inte bara stå här i talarstolen och tacka för de enorma insatserna och ansträngningarna medarbetarna gjort under året utan även tillföra resurser till sjukvården. Det gör vi i vårt förslag. Bifall Vänsterpartiets budgetmotion.

Tack.

 /Agneta Lenander, Sjuksköterska och representant för Vänsterpartiet i Region Skåne

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk