• Hem
  • Budgetdebatt - ...
artikel

Budgetdebatt – Regional utveckling

Idag presenterade Vilmer Andersen Vänsterpartiet Skånes syn på den regionala utvecklingen i budgeten inför 2021. 

Nedan kan ni läsa Vilmers skriftliga anförande. Det sagda ordet blev något kortare på grund av restriktionerna för att minska smittspridning.

 

Tack ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och media!

Låt mig inleda med ett konstaterande:

Coronakrisen och klimathotet innebär stora samhällsmässiga utmaningar och långtidskonsekvenserna kan vi bara ana. Men vi ser att stora nödvändiga satsningar behövs inom sjukvården, arbetsmarknaden, kollektivtrafiken och inte minst kulturen för att säkra omställningen på ett solidariskt och hållbart sätt. Vänsterpartiets budgetförslag har denna inriktningen.

Jag yrkar därför bifall till Vänsterpartiets budgetförslag!

Vi har stora utmaningar att ta itu med i Skåne – en del har vi känt till i lång tid, en del är nya, en del är av strukturell karaktär – mycket hänger ihop med stor ojämlikhet, klasskillnader och sociala orättvisor.

Coronakrisen har inte helt överraskande drabbat de svagaste i samhället – därför måste politiken ta ett helhetsgrepp kring klyftorna och ojämlikheten och inte tro att isolerade insatser löser problemen.

Utmaningen är att agera, hitta nya lösningar, använda samhällets resurser på ett effektivt och rättvist sätt – inte tro att enkla initiativ eller vänta-och-se-attityder tar oss ut av de olika kriserna vi befinner oss i. Klimathotet och den ökade ojämlikheten kommer slita sönder samhället om vi inte agerar nu.

Alliansens budget i sin helhet – och i synnerhet inom sektor regional utveckling – är en strutsbudget. Som strutsen sticker fyrklövern huvudet i busken och tror att coronapandemin slutar vid årsskiftet och därefter kommer allting vara tillbaka i sitt vanliga läge. Inställningen är tydligen att det bara är en fråga om tid, innan samhället har återhämtat sig och vi kan spinna vidare på gamla lösningar.

Men fullmäktigeledamöter! Så ser verkligheten inte ut!

Mycket kommer att vara annorlunda och kräva stora och antagligen nya samhällsmässiga satsningar. Vi vet inte i dag vad det nya normala kommer att vara. Det vi vet är att arbetslösheten redan har ökat reellt, att kollektivtrafiken går på knäna, att kultursektorn blöder och klyftorna mellan stad och land ökar. Därtill ska läggas den nödvändiga och snabba omställningen till ett mera hållbart samhälle.

Tar vi inte tag i de långtidskonsekvenser vi redan kan se och snabbt bygger upp en beredskap för de effekter som helt säkert kommer, får vi nya folkhälsoproblem att kämpa med, nödvändiga klimatåtgärder blir försenade och ökad ojämlikhet sliter sönder samhället.

Vänsterpartiets budgetförslag inriktar sig på att möta de problem som jag har nämnt i detta anförande. När det gäller sektor regional utveckling handlar Vänsterpartiets satsningar främst på anslag till kollektivtrafiken med nästan 3,5 miljard. Kulturen tilldels drygt 350 mkr och Regional utveckling ca 220 mkr.

Pandemin har slagit sönder många kulturaktörer, föreningar och verksamheter. Om inte detta bakslag mot den skånska kulturen ska bli oåterkalleligt behöver vi ta ordentliga krafttag. Vänsterpartiet ökar i vår budget stödet till kulturnämnden med nästan 40 miljoner. Det är nödvändigt!

När det gäller kollektivtrafiken är det väldigt tydligt att det behövs en annan finansiering av kollektivtrafiken. Man kan inte förlita sig så mycket på biljettintäkter som man gör idag eftersom konsekvensen blir alldeles för stor med de nödvändiga restriktioner som coranakrisen innebär. Arbetsvillkor försämras på grund av upphandlingar och resenärernas säkerhet riskeras när turtätheten minskas och trängsel uppstår. Personal i kundcenter vill man skära ner på trots behovet av information är större än någonsin.

Vänsterpartiet anser att vi befinner oss i ett klimatnödläge och att regionen tillsammans med de skånska kommunerna, näringslivet och andra aktörer tar fram en koldioxidbudget för att vi tillsammans ser till att nå målen i Parisavtalet.

Men återhämtningen och omställningen i coronakrisens spår förutsätter också att de stora statliga satsningarna fortsätter. De ekonomiska musklerna skapar vi tillsammans med kommunerna, regionen och staten.

Vi har många bra förslag än dem jag har haft möjlighet att presentera här. Dem får ni själva ta del av i vårt budgetförslag.

Bifall till Vänsterpartiets budgetförslag och tack för ordet!

/Vilmer Andersen

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk