• Hem
  • Att vara vänste...
Folkviljan

Att vara vänster i Region Skåne under covid­19

Den här våren har inte varit som den brukar. Vi har ställt om många av våra sociala kontakter till telefon och olika videochattar. Många av oss åker och handlar åt våra äldre och på många sätt hjälps vi åt för att få vardagen att fungera i restriktionerna. Nyord som hemester lanseras och många av oss funderar på om vi har sovsäckar till hela familjen för att kunna ta en tur längs Skåneleden med barnen i sommar. Samtidigt inom Region Skånes väggar pågår ett enormt arbete för att ta om hand, skydda, vårda och rigga regionens alla verksamhetsområden för att fortsätta ta hand om smittan.

Sara Svensson, Vänsterpartiet Skånes regionråd, leder region gruppens parlamentariska arbete i pandemin.

Hej Sara. Hur ser situationen ut i Skåne?

Läget i Skåne ligger just nu på en stabil lägre nivå och det beror säkert på många saker. Pandemin är ju inte över och saker kan förändras snabbt så det är viktigt att alla fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om sociala distansering exempelvis.

Hur ser den politiska processen ut i pandemin?

Det politiska arbetet är speciellt just nu. Vi får kontinuerliga uppdateringar om situationen och läget, men mycket handlar också om att fundera och planera för hur sjukvården ska kunna stärkas framöver. Pandemin ställer väldigt mycket saker på sin spets – den redan sedan tidigare ansträngda vårdplatssituationen, arbetsmiljön för all personal, rätten till vård och inte minst vilka långsiktiga effekter detta får för folkhälsan. Kollektivtrafiken går med stora underskott och arbetslösheten växer. För att vi som samhälle ska komma stärkta ur detta krävs mycket vänsterpolitik!

Det har varit stora diskussioner om sjukvården nu. Hur ser Vänsterpartiet på situationen i den skånska vården?

All personal gör varje dag enorma insatser för att rädda liv, bota och lindra, men redan innan pandemin var ju hela den svenska vården både i regionerna och i kommunerna hårt ansträngd. Både till följd av decennier av effektiviseringar och besparingar men också av olika
marknadsliberala styrmodeller och privatiseringar. Problemen med detta blir ju ännu tydligare nu när det är skarpt läge. Behovet av en stor upprustning av välfärden generellt är ju skriande. Bra arbetsvillkor både i regionen och i kommunerna, satsningar på utbildning, arbetsmiljö, fler kollegor och arbetsro är ju väldigt viktigt och frågor som vi behöver fortsätta driva med förnyad kraft nu och framöver. Men det blir också viktigt att ta till vara all kreativitet som finns nu – det är en hel del utvecklingsinitiativ som har tagits för att lösa situationer som uppstår i och med pandemin som är värda att fortsätta arbeta med.

Samtidigt så har Region Skåne fler ansvarsområden som påverkas av pandemin. Hur ser det ut i resten av regionens verksamheter?

Hela samhället har drabbats hårt av pandemin. För kollektivtrafiken har ju resandet dalat mycket som en konsekvens av de rekommendationer som finns. Det viktiga är ju att se till att resurserna ökar och att man kan satsa sig ur denna situation framöver. Kultursektorn har ju också drabbats enormt av pandemin och för oss som vänsterparti har det ju varit viktigt under hela våren att se till att stödpaket kommer kulturarbetare till del.

Vilket fokus har Vänsterpartiet Skåne haft under pandemin?

Vi har jobbat stenhårt med att ta fram konkreta politiska lösningar på situationen som råder just nu. Samtidigt som vi tar fram och planerar för politiska förslag och krav framöver på hur vi som samhälle ska kunna hantera liknande kriser bättre framöver.

Vad kommer regiongruppen jobba vidare med nu? Det viktigaste just nu är att bygga ut välfärden i alla dess delar. Att fortsätta kämpa för en jämlik samhällsutveckling på alla plan. Pandemin har ju verkligen satt fingret på den borgerliga politikens misslyckanden som vi har sett genomföras under många långa år. Jag tänker på avregleringen av apoteken, privatiseringarna och alla år av effektiviseringar som har inneburit att hålen i välfärden har vuxit. Detta är vår stora uppgift framöver som Vänsterpartiet.

Att lägga konkreta förslag för jämlikhet och radikal vänsterpolitik.

Dela den här sidan:

Kopiera länk