• Hem
  • Alexandra Thoma...
artikel

Alexandra Thomassons 8 mars tal från Malmö

Systrar och kamrater! Vi har samlats här idag för att visa att vi vill ha ett annat Sverige, ett Sverige där trygghet och i framtidstro är rådande för alla oavsett kön eller bakgrund, ett Sverige som verkar för fred, frihet och solidaritet.

Jag heter Alexandra, jag är regionråd för Vänsterpartiet i Region Skåne, och jag har en viktig, men sorglig, nyhet att delge er.

Den nuvarande regeringen, tillsammans med Sverigedemokraterna, utgör den mest kvinnofientliga regeringen i modern svensk historia. Om vi inte agerar kommer vi att få se ett Sverige som vi varken vill ha eller känner igen längre.

Regeringen och SD går nu till angrepp mot sjukvården genom att ge sjukvården mindre pengar än vad det faktiskt kostar att ge er och alla Skåningar vård, samtidigt som man säljer vår sjukvård till privata företag.

Denna nedskärningspolitik drabbar alla men särskilt kvinnor väldigt hårt. I Region Skåne saknas det enorma summor, vilket nu resulterar i nedskärningar av personal, trots att vi vet att det behövs fler händer i vården för att ta hand om alla de som står i kö till vård.

Det här sker i en situation där kvinnorna i vården redan har hundratals timmar övertid och små möjlighet att ta ut sin semester. Arbetsmiljön är oerhört pressad och då ska hundratals tvingas lämna sina jobb. Patienterna försvinner inte så de som är kvar tvingas arbeta ännu hårdare, får springa fortare.

Varför agerar regeringen och SD så här? Det korta svaret är att de inte vill ha en jämlik vård. Men de är sluga och skyller på att inflationen, som den menar är en egen naturkraft, och att regeringen inte kan göra något åt de försämrade levnadsförhållanden som innebär ökade kostnader för mat och bostad och kollektivtrafik, som särskilt drabbar kvinnor.

Systrar och kamrater ni ska veta att det är en bluff att regeringen inget kan göra! Runt om i Europa ser vi hur progressiva vänsterregeringar har motverkat inflationen och samtidigt skapat ett bättre liv för sina medborgare.

Regeringen och SD tycker alltså att det är barnfamiljerna och kvinnorna som arbetar inom vård, skola, socialtjänst, som ska ta ansvar för inflationen men som nu också får bära den tyngsta bördan.

Samma återhållsamhetskrav ställs inte på banker, elbolag eller livsmedelsindustrin, som går med rekordvinster. En vinst som vi alla här betalar ut våra fickor. Det är inte ens heller de mansdominerade sektorer inom offentliga sektorn som missgynnas, polisen har fått rekordtillskott. Helt nödvändigt kan tyckas, med tanke på våldsvågen. Men fråga vilken polis som helst och svaret blir att inte räcker med fler poliser utan att det behövs också en bättre skola, starkare socialtjänst, vettigare fritidssysselsättning och fler jobb. Det är så vi skapar trygghet!

Vi måste agera mot denna högernationalistiska och kvinnofientliga politik. Vi måste bli av med denna regering och istället ha ett styre som faktiskt tar ansvar och som agerar för att alla vi medborgare ska ha ett bra liv. Vi behöver ha en sjukvård och välfärd som är jämlik och jämställd, där personal behandlas med respekt och får den arbetsmiljö de mår bra i och där du, din mamma, din mormor och din syster får den vård de har rätt till.

Vi behöver politiker som inte väljer att under en kris inte göra någonting, utan politiker som ser och stöttar människor genom svåra tider genom att agera för sänkta matpriser och billigare kollektivtrafik. Vi måste rädda vår sjukvård och välfärd för att ge våra barn en bättre framtid och för att bekämpa våld och ojämlikhet. Kvinnor måste få skydd och Sverige måste ta sitt ansvar för kvinnors rättigheter även i asylprocessen.

Kamrater och systrar! Vänsterpartiet står alltid i första ledet för att både försvara kvinnors rättigheter, och kämpar för att dessa rättigheter ska utvidgas. För oss handlar det om att alltid stå upp för aborträtten, för lika lön för likvärdigt arbete, för bättre pensioner och tryggare sjukersättning. Men det handlar också om högre löner för de sämst betalda kvinnodominerade yrkena, för fler händer i omsorgsarbete, förskola och skola.

Vi i Vänsterpartiet vet att när vi är med och styr skapas bättre förutsättningar för alla, inte minst för oss kvinnor. Våra kroppar och våra liv är värda att kämpa för.

Därför uppmanar jag er alla att organisera er eller göra vad helst ni kan för att bidra till att den här regeringen knäcks. Tillsammans är vi starka, tillsammans gör vi skillnad.
/Alexandra Thomasson, regionråd Vänsterpartiet Skåne

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk