• Hem
  • 8:e mars: Vi ta...
artikel

8:e mars: Vi tar strid för vård- och omsorgspersonalen

Under temat Våra kroppar, våra liv: jämlik vård åt alla samlas idag vänsterpartister för träffar och demonstrationer. 8:e mars är för oss en dag för att se tillbaka på våra framsteg, kräva förändring i de orättvisor som kvarstår och hylla de som gått före oss i kampen för ett jämställt samhälle.

Mycket har hänt med jämställdheten sedan 8:e mars uppmärksammandes första gången 1910. Tyvärr har inte lika mycket hänt med synen på vård- och omsorgspersonal från när socialborgarrådet Hjalmar Mehr 1951 talade om den då nya rollen hemsamarit:

”den källa vi här vill ösa ur är dessa medelålders, och även äldre, hemmafruar som kunna gå ifrån några timmar och som nöja sig med en relativt blygsam ersättning – men som äro intresserade av uppgiften”

Idag betalar kvinnor ett högt pris för välfärdens sprickor både som patienter, anhöriga och personal. Omsorgens och sjukvårdens personalproblem kom inte med pandemin, något som Coronakommissionen nogsamt påpekat i sina rapporter. Trots detta verkar det som att man fortfarande tror att omsorgsyrken är ett kall. Timanställningarna består, det är till allra största delen kvinnor som utför arbetet och de anställda får fortsatt nöja sig med ”en relativt blygsam ersättning”.

Det borde dock stå klart att ett intresse för uppgiften inte är nog när barnmorskorna flyr den skånska vården. Fackförbunden har länge och upprepat skickat anmälningar till Arbetsmiljöverket om brister så allvarliga att ”samtliga personalgrupper dagligen uttryckt både desperation och vanmakt” och att både och patienter riskerar att fara illa. Nu kräver tre vårdförbund gemensamt att man tillsätter en kriskommission för arbetsmiljön, vilket Vänsterpartiet tagit som initiativ till riksdagens socialutskott.

Strukturen behöver förändras i grunden. Lägstalöner behöver höjas, fortbildning behöver ges på arbetstid och arbetstidsförkortning med bibehållen lön införas. Det behövs ges mer makt och inflytande över den egna arbetstiden och de anställdas erfarenhet och kompetens behöver tas på allvar i beslutsfattandet.

Med en politik som tar de anställda och kvinnors liv och hälsa på allvar kan vi göra skillnad. Liksom strider utkämpats och vunnits tidigare går det att förbättra situationen för de vård- och omsorgsanställda. Det handlar om våra kroppar och våra liv, och vi slutar aldrig slåss för en jämlik vård åt alla!

 

Emma-Lina Johansson, oppositionsråd Vänsterpartiet Malmö

Anders Andersson, oppositionsråd Vänsterpartiet Malmö

Sara Svensson, regionråd Vänsterpartiet Skåne

Dela den här sidan:

Kopiera länk