sida

Jämlikt Skåne – för en välfärd att lita på

Vänsterpartiet Region Skånes budgetförslag 2022-2023

 

Förslaget präglas av satsningar på jämlikhet genom förstärkningar av det gemensamma: ökade resurser till sjukvården för säkerställd vård och förbättrad arbetssituation för personalen, en välutbyggd och tillgänglig kollektivtrafik för hela Skåne, en kultursatsning för ökad långsiktig finansiering och ett tydligt fokus på klimatomställning. Dessutom ingår en regional satsning för skrotad karensdag för regionens drygt 36 000 anställda!

Ladda ner hela budgeten som PDF här

Regionrådets inledning

 

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

 

Idag ser vi att utvecklingen går åt fel håll. Ojämlikheten växer i takt med att de allra rikaste människornas förmögenheter blir allt större. Och ojämlikheterna har vuxit under förra året. Under brinnande pandemi har de rikaste blivit än rikare. Detta påverkar hur människor mår och hur folkhälsan utvecklas. Vem du är, vilken utbildning du har, hur stor inkomst du har, om du har ett arbete eller inte spelar idag alltstörre roll för hur ditt liv kommer att te sig. Skillnaderna i Skåne är orättfärdigt stora mellan människor, mellan kommuner – precis som skillnaderna i Sverige.

Detta har blivit smärtsamt uppenbart under åren med pandemi. Det spelar roll vem du är för hur pandemin har påverkat dig. Pandemin har inte varit lätt för någon men förutsättningar att hantera den skiljer sig åt. Ojämlikheten påverkar människors liv inpå skinnet. Människor med lägre utbildning har generellt en sämre hälsa till följd avojämlikheten i vårt samhälle. Var du föds, vem dina föräldrar är, var du har råd att bo och hur stor förmögenhet du har påverkar ditt liv inpå skinnet. Så vill inte vi i Vänsterpartiet har det. Vi vill jämlikhet.

 

 

 

Under pandemin har hela världen kämpat mot ett nytt virus. Effekterna på samhället är enorma. Fokus har varit att tillsammans hantera pandemin. Effekterna av pandemin kommer vi att se länge. Och det är inte över. Köerna till operation har vuxit, sprickor i samhällets civila beredskap har blivit smärtsamt uppenbara efter år av privatiseringar och just-in-time-styrning. Den allenarådande politiken under de senaste decennierna med den fria marknadens försvagande av välfärden har visat upp sina följdverkningar. Och arbetslösheten ökar. Detta är den verklighet som politiken måste möta med offensiva satsningar på en utbyggd välfärd och insatser för en arbetsmarknad där alla behövs. Vänsterpartiets budgetförslag innehåller många förslag som visar på en väg fram.

Vänsterpartiet vill bygga jämlikhet. För att lyckas med det krävs satsningar på en bra arbetsmarknad, en jämlik sjukvård, en välfärd som hänger ihop. För att lyckas med det behöver samhället, och sjukvården göra upp med det marknads- och privatiseringsexperiment som välfärden i olika delar har genomgått under de senaste åren. Resultaten talar sitt tydliga språk – gräddfiler växer fram för vissa, kostnaderna ökar och skattemedel samlas i privata företags kassor istället för att gå till en sjukvård där varje människas behov står i fokus. Förändringen görs inte i en handvändning, men genom att se hur samhället hänger ihop och satsa i varje del kan vi vända trenden och bygga ett jämlikt samhälle.

Oavsett om det är i rikspolitiken, i regionen eller i kommunen så finns Vänsterpartiet där och lägger konkreta krav på omfördelning och mer resurser till de som behöver – med målet om ett jämlikt samhälle. I riksdagen kräver vi omfördelning av samhällets rikedomar; de rikaste behöver bidra mer så att de historiskt stora ojämlikheterna mellan människor kan minska, karensavdraget måste bort permanent och välfärden behöver större permanenta resursförstärkningar. I regionen kämpar vi för en utbyggd sjukvård för allas rätt till vård efter behov och sin hälsa. I kommunerna tar vi fighten för skolan, äldreomsorgen och allas rätt till ett gott liv.

Region Skåne har ett stort ansvar att se till att sjukvården blir jämlik och utgår efter varje människas behov, att se till att kollektivtrafiken fungerar och binder samman hela Skåne, att se till att klimathotet tacklas och att den regionala utvecklingen kommer alla människor till del. Regionen har också ett stort ansvar att tillsammans med kulturutövare och föreningsaktiva göra offensiva satsningar för alla människors rätt till kultur och en rik fritid. Det är en del av välfärden och gör skillnad genom hela livet.

Det kollektiva resandet har påverkats hårt under pandemin. I Vänsterpartiets förslag till budget görs stora satsningar för att kunna bygga upp kollektivtrafiken igen. Det är avgörande för att kunna möta klimathotet att kollektivtrafiken i regionen möter människors behov av miljövänliga transporter både i stad och land. Men detta kräver långsiktighet och lösningar som bär in i framtiden, både för en ökad jämlikhet och för att tackla klimathotet.

 

Under kommande år behöver fokus vara på alla människors rätt till goda liv och sjukvård efter behov. Läget är utmanande, men genom att satsa strategiskt på personal, arbetsmiljö och på en utbyggd infrastruktur går det att bygga en jämlik sjukvård för framtiden och en infrastruktur som håller. För att göra det måste vi satsa, inte fortsätta med ständiga effektiviseringar och osthyvlingar årligen.

Vänsterpartiet vill satsa på ett Skåne för alla!

/Sara Svensson, regionråd Vänsterpartiet Skåne

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk