• Hem
  • Intervju med or...
Folkviljan

Intervju med ordförande och vice ordförande för Malmö Pride

Just nu pågår planering inför WorldPride för fullt. Tove Karnerud och Amalia Bartholdson är  ordförande och vice ordförande för Malmö Pride och samordnar eventet med Köpenhamn.  Vi tog oss ett snack med dem.

Var befinner ni er i planeringen?

Vi är mitt uppe i det! Det är mindre än 80 dagar kvar och vi har lämnat den övergripande planeringen. Nu ska detaljerna på plats och det faktiska programmet sättas. Pandemin har gjort att vi nog inte är lika långt fram som vi hade kunnat vara annars – vi har gjort om hela planeringen flera gånger.

– Tre möjliga scenarion har vi burit med oss under arbetet: ett helt fysiskt arrangemang, en hybrid eller helt digitalt. Det digitala hade såklart funnits i delar även i ett fysiskt event. Nu arbetar vi i mellanläget med en hybrid av fysiska och digitala delar, säger Amalia Bartholdson

– Jag tror att vi har nytta av de lärdomar som kommit genom pandemiåret. Vi kan ta vara på den digitala kompetensen som många har nu och få en bättre räckvidd med digitalt material som vi kanske inte hade fått innan pandemin, fortsätter hon.

– Dessutom kan vi nå ut till länder där det ändå hade varit svårt att resa eller där det är olagligt att delta i liknande aktiviteter. Digitaliteten gör att man kan delta ändå. Pride som idé är frihet och jämlikhet. Vi håller medvetet priserna nere på fysiska träffar och skapar digitala möjligheter för att fler ska kunna delta på lika villkor, säger Tove Karnerud.

Vad är drömscenariot?

– Det beror på vad det är en vill åstadkomma. Det finns långsiktiga effekter vi vill se, permanenta förändringar där vi jobbar under hela året med bland andra Malmö stad och FN.

Vi vill påverka lokalt men också internationellt. Själva festivalen som handlar om synlighet, att ha det festligt tillsammans och som en typ av demonstration är naturligtvis också en viktig del för oss. Det festliga och festivaldelen är svårare att lösa digitalt, men att synliggöra viljan till lika rättigheter går att åstadkomma digitalt, säger Tove Karneud.

Amalia fortsätter:
– Vi vill ha en hållbarhet i arbetet. Det är fantastiskt att få vara värdar för evenemanget, men frågorna sträcker sig över längre tid än tio dagar. Vi vill genom WorldPride skapa hållbarhet kring frågorna. Värdskapet är en fantastisk möjlighet att bygga en stad med inkludering, intersektionalitet och flera perspektiv. Malmös befintliga mångfald är en bra grund som vi bygger vidare på.

Hur är det att arbeta i en organisation som inte är partipolitisk? 

Det finns vissa skillnader. Alla som sitter i styrelsen för Malmö Pride är på något vis påverkade av förtryck i samhället. Det finns inga vita, heterosexuella cis-män i beslutsfattande positioner.

– Alla förstår vad det innebär att ha ett eller flera förtryck som påverkar en. Det finns en lyhördhet, ett utrymme och en kunskap som ger plats för människors privata erfarenheter, även om vi kommer från olika partier och har olika erfarenheter. Det bygger inte på teorier utan på levda erfarenheter och en respekt för det som vi tar med oss in i arbetet, säger Amalia Bartholdsson.

– Nackdelen är att de flesta inte har så stor föreningsvana. Det gör att det blir en svagare interndemokrati när alla inte har samma kunskap om beslutsprocesser. Föreningens historia gör att man inte har rutiner för påverkan från medlemmar, man har ett visst underskott i demokratiska strukturer. Mycket arbete hamnar på färre och det blir en ganska liten förening med ett stort arrangemang, säger Tove Karnerud. Båda två är överens om att det är befriande att jobba med frågorna i Pride som förening. – Det är fortfarande en ganska liten, men växande, organisation. På gott och ont. Alla kan komma till tals och det finns möjlighet att ha ordentliga rundor istället för talarordning men nackdelen är att det ännu är få aktivister och volontärer som kan hjälpa till att bära organisationen.

– Vänstern i Malmö är inte så bra på frågorna som en kan tro. HBTQIA+-frågor är inte något som samlar många och det har sedan länge varit svårt att mobilisera inför Pride, säger Amalia Barthldsson. Tove Karnerud fortsätter: – Det finns inte ett jättebrett intresse inom Malmövänstern för de här frågorna. Det uppfattas som en liten marginell fråga som kanske inte berör så många, både i Malmö och regionalt.

Vad ser ni personligen mest fram emot?

Amalia Bartholdsson:
– Åh det är så mycket! The Summit ser jag jättemycket fram emot! WorldPride house, och festerna! Och hur vi för en tid kommer att förändra staden och kunna vara i det, ett annat Malmö. Och att ha varit en del av att skapa det.

Tove Karnerud:
– Political riots! En scen där vi kommer att ha olika teman med korta framträdanden, det kan vara ett performance, det kan vara dikter eller teater eller dans… Det ska bli väldigt spännande!

– Det är så oerhört mycket som kommer hända, så många kulturinstitutioner som kommer att ha grejer och hela Queermalmö kommer att kunna ha ett tiodagarsmingel! Och sedan tar en tåget till Köpenhamn, och så fortsätter det där!

Text av:
Busi Dimitriu
Emma Eliasson Åström
 

Ordlista:

The Summit –Konferens om flyktingar, gränser och migration; Aktivister och politiker diskuterar utmaningar rörande flyktingar, gränser och invandring, fysiskt och digitalt, i Malmö på Malmö live. Fredagen den 20 augusti.

WorldPride house – I år byter Malmö Live Konserthus om och blir ett strålande WorldPride House, som kommer att bestå av såväl fysiska som digitala miljöer.

Human Rights Conference – Människorättsförsvarare och aktivister från hela världen samlas fysiskt och digitalt under en 3-dagarskonferens! Folkvalda, aktivister, organisationer, etc och utgör ett forum för gränsöverskridande samtal som syftar till att lyfta och utveckla frågan om HBTQIA+ personers rättigheter. 17-19 augusti.


Political Riots – 
Under Political Riots avlöser talare varandra i korta brinnande tal eller konst. Talarna framför en åsikt, en känsla, en upplevelse eller en framtidsvision. Kärlek, trygghet, sex, ilska och andlighet är några av temana. Varje tema lyfts från olika vinklar för att uppmärksamma livssituationer för HBTQIA+-personer.


Youth Pride – 
Youth Pride är platsen för HBTQIA+ ungdomar att träffas under Copenhagen 2021. Här kan besökaren ta del av ett program anpassat efter ungdomar med bl.a. workshops, seminarium, samtal och aktiviteter. Området är avgränsat och det finns dolda entréer. Youth Pride riktar sig till ungdomar i åldrarna 13–19  år.

Dela den här sidan:

Kopiera länk