Programkommissionen besöker Lund

Lilla tvärgatan 2 Lilla tvärgatan 2, Lund

Diskutera nytt partiprogram med Vänsterpartiets Programkommission Vänsterpartiets Programkommission kommer att lägga fram ett förslag på ett helt nytt partiprogram inför kongressen 2024. Skrivarbetet pågår för fullt. Jens Börjesson, sammankallande för Programkommissionen, besöker Lund för att ta in goda tankar i det arbetet från partiets medlemmar. Efter en presentation av några röda trådar och ingångar i […]

Programkommissionen besöker Malmö

Diskutera nytt partiprogram med Vänsterpartiets Programkommission Vänsterpartiets Programkommission kommer att lägga fram ett förslag på ett helt nytt partiprogram inför kongressen 2024. Skrivarbetet pågår för fullt. Jens Börjesson, sammankallande för Programkommissionen, besöker Malmö för att ta in goda tankar i det arbetet från partiets medlemmar. Efter en presentation av några röda trådar och ingångar i […]

Programkommissionen besöker Kristianstad

Magasingatan 3 Magasingatan 3, Kristianstad

Diskutera nytt partiprogram med Vänsterpartiets Programkommission Vänsterpartiets Programkommission kommer att lägga fram ett förslag på ett helt nytt partiprogram inför kongressen 2024. Skrivarbetet pågår för fullt. Jens Börjesson, sammankallande för Programkommissionen, besöker Kristianstad för att ta in goda tankar i det arbetet från partiets medlemmar. Efter en presentation av några röda trådar och ingångar i […]