sida

Förtroendevalda

Kontaktlista till ledamöterna hittar du här och kontaktuppgifter till regionkansliet hittar du här.

 

Regionfullmäktige

Ordinarie ledamöter
 • Agneta Lenander
 • Angelica Svensson
 • Busi Dimitriu
 • Linda Ekelund
 • Morgan Svensson
 • Paloma Mamani
 • Patrik Milton
 • Peter Ahlbom
 • Sara Svensson, regionråd
 • Vilmer Andersen
Ersättare
 • Alexandra Thomasson
 • Anders Hansson
 • Anita Peterson
 • Christine Lenander
 • Debora Svensson
 • Emma Wennerholm
 • Jörgen Persson
 • Lina Myritz
 • Linn Fristedt
 • Magnus Roslund
 • Mikael Persson
 • Mona Nihlén
 • Roland Nilsson
 • Saima Jönsson Fahoum
 • Samuel Johansson
 • Sven Ternov
 • Thord Kristiansson
 • Umihana Rasovic Kasumovic

Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • Agneta Lenander, ledamot
 • Peter Ahlbom, ersättare

Regionala utvecklingsnämnden

 • Vilmer Andersen, ledamot
 • Angelica Svensson, ersättare

Kulturnämnden

 • Busi Dimitriu, ledamot

Revisorer för Region Skåne

 • Gustavo Garcia, ledamot

Arvodesberedningen

 • Samuel Johansson, ledamot

Kollektivtrafiknämnden

 • Samuel Johansson, ersättare

Primärvårdsnämnden

 • Saima Jönsson Fahoum, ledamot

Regionstyrelsen

 • Sara Svensson, ledamot
 • Patrik Milton, ersättare

Regionstyrelsens arbetsutskott

 • Sara Svensson, ersättare

Regionfullmätkiges valberedning

 • Emma Wennerholm, ledamot
 • Mikael Persson, ersättare

Servicenämnden

 • Umihana Rasovic Kasumovic, ersättare

Patiennämnden

 • Sven Ternov, ledamot

Beredning strategiska sjukvårdsinvesteringar

 • Sara Svensson, ledamot

Folkhälsoberedningen

 • Alexandra Thomasson, ledamot

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd

 • Gunilla Wahlberg, ersättare

Dela den här sidan:

Kopiera länk