• Hem
  • Kalendarium
sida

Kalendarium

 

23 oktober – Valberedningsutbildning

Sitter du i en valberedning i din partiförening? Eller i distriktets valberedning? Har du funderingar kring hur ni kan arbeta som bäst nu under valåret?
Då ska du anmäla dig till Vänsterpartiet Skånes valberedningsutbildning. Utbildningen är utformad som en digital träff över zoom den 23/10 kl 10:00-12:30
Vi har bjudit in Håkan Eriksson, sammankallande i Vänsterpartiets centrala valberedning. Han kommer att dela med sig av viktiga delar i valberedningsarbeten och olika saker att tänka på i arbetet inför valet 22.
Träffen riktar sig till alla som sitter i en valberedning i någon av partiföreningarna i Vänsterpartiet Skåne, anmäl gärna hela valberedningen. Distriktets valberedning är även varmt välkomna.
eller till [email protected]
skriv vilken partiförening/valberedning du tillhör.
Träffen sker via zoom – alla får zoomlänk skickat till sig
26 oktober – Digitalt möte om valplattformen med Vänsterpartiet Sydväst
Den den 26 oktober bjuder vi in till ett digitalt möte om förslaget till valplattform. Det blir föredragning från partistyrelsen, diskussion och frågestund.
Den 4-6 februari anordnar Vänsterpartiet kongress där vi bland annat antar valplattformen för valet 2022.
Valplattformen ligger till grund för Vänsterpartiets valrörelse och är även ett viktigt verktyg för den lokala partiföreningen, inte minst kan förslaget fungera som inspiration i arbetet med att ta fram kommunalpolitiska program.
På mötet den 26 oktober är alla medlemmar i partiföreningar från sydvästra Skåne välkomna. Partiföreningar som tillhör sydvästra Skåne är:  Malmö, Trelleborg, Burlöv, Lomma, Svedala
Det kommer bli presentation av valplattformen från partistyrelsen, diskussion och frågestund.
Ni hittar föreslaget till valplattform här:
https://www.vansterpartiet.se/…/handlingar-till…/
Mötet sker över zoom, och zoomlänk skickas ut till alla anmälda, glöm därför inte att anmäla dig till [email protected]
27 oktober – Facklig vänsterskola Helsingborg del 1
Under hösten 2021 drar Vänsterpartiet i gång det andra läsåret i våran facklig-politiska studiesatsning, Facklig-politisk vänsterskola. Målgruppen är DU som är fackligt engagerad eller som är intresserad av att bli engagerad.
Tid: Kl 18
Var: Södergatan 65
30 oktober partiföreningskolan del 2 sydväst
Partiföreningskolan genomförs just nu i olika delar av Skåne och är en stor nationell valsatsning.

Vi har de senaste åren sett hur allt fler vill vara med i vår rörelse. I valet 2018 ökade vi vårt stöd betydligt och sedan dess har vi sett till att både stoppa förslag om marknadshyror och kämpa för jämlikhet och trygga jobb för vanligt folk, både i riksdagen, regioner och kommuner.

Det är i partiföreningarna som skillnaden görs. Det är här vi dag in och dag ut bygger vår rörelse, här samlas vi och lägger grunden för det vi kan åstadkomma i våra parlament.

Arbetet i partiföreningen är av enorm betydelse samtidigt som det finns stora skillnader i förutsättningarna beroende på var man bor eller hur länge man har varit med i partiet.

Partiföreningskolans syfte är att ge alla styrelser en bra grund att stå på. Kursen är indelad i tre delar (heldagar) och pågår från september-december runt om i distriktet

Var: Malmö, Abf, Porslinsgatan 3, 211 32 Malmö

När: 30 oktober kl 09:00-17:00

30 oktober partiföreningskolan del 2 Nordvästra Skåne

Partiföreningskolan genomförs just nu i olika delar av Skåne och är en stor nationell valsatsning.

Vi har de senaste åren sett hur allt fler vill vara med i vår rörelse. I valet 2018 ökade vi vårt stöd betydligt och sedan dess har vi sett till att både stoppa förslag om marknadshyror och kämpa för jämlikhet och trygga jobb för vanligt folk, både i riksdagen, regioner och kommuner.

Det är i partiföreningarna som skillnaden görs. Det är här vi dag in och dag ut bygger vår rörelse, här samlas vi och lägger grunden för det vi kan åstadkomma i våra parlament.

Arbetet i partiföreningen är av enorm betydelse samtidigt som det finns stora skillnader i förutsättningarna beroende på var man bor eller hur länge man har varit med i partiet.

Partiföreningskolans syfte är att ge alla styrelser en bra grund att stå på. Kursen är indelad i tre delar (heldagar) och pågår från september-december runt om i distriktet

Var: Södergatan 65, Helsingborg

När: 30 oktober kl 09:00-17:00

31 oktober – kongressförberedande konferens

Den kongressförberedande konferensen är en formellt rådgivande konferens som tar ställning till
vilka kongressmotioner och nomineringar inför kongressen som Skånedistriktet ställer sig bakom.
Distriktsstyrelsen kommer vid ett kort möte efter konferensens avslutning bekräfta de beslut som
den formellt rådgivande konferensen fattat.

Rätt att sända ombud har varje partiförening inom distriktet. Partiförening kan endast välja ombud
bland sina egna medlemmar. Representationsnormen är ett ombud för varje påbörjat 150-tal
betalande medlemmar (registrerade medlemmar som betalat avgift 2020 och/eller 2021) enligt det
centrala medlemsregistret kallelsens datum.

Det innebär att Malmö har 13 ombud, Lund 4 ombud, Helsingborg 2 ombud och övriga
partiföreningar ett ombud vardera. Medlemsantal per partiförening finns nedan.

Ombuden ska
vara inrapporterade på [email protected] senast fredag den 22 oktober.

När: 31 oktober kl 9-16.30 (senast)

Var: Folkets hus A-sal, Södergatan 65, Helsingborg

 

16 november- Facklig vänsterskola Malmö träff 2

Under hösten 2021 drar Vänsterpartiet i gång det andra läsåret i våran facklig-politiska studiesatsning, Facklig-politisk vänsterskola. Målgruppen är DU som är fackligt engagerad eller som är intresserad av att bli engagerad.
kl:18:30-20:30
var: ABF:s hus mosaiken på Porslinsgatan 3
17 november – Facklig vänsterskola Helsingborg del 2
Under hösten 2021 drar Vänsterpartiet i gång det andra läsåret i våran facklig-politiska studiesatsning, Facklig-politisk vänsterskola. Målgruppen är DU som är fackligt engagerad eller som är intresserad av att bli engagerad.
Tid: Kl 18
Var: Södergatan 65
20 november partiföreningskolan del 3 Nordöstra Skåne
Partiföreningskolan genomförs just nu i olika delar av Skåne och är en stor nationell valsatsning.

Vi har de senaste åren sett hur allt fler vill vara med i vår rörelse. I valet 2018 ökade vi vårt stöd betydligt och sedan dess har vi sett till att både stoppa förslag om marknadshyror och kämpa för jämlikhet och trygga jobb för vanligt folk, både i riksdagen, regioner och kommuner.

Det är i partiföreningarna som skillnaden görs. Det är här vi dag in och dag ut bygger vår rörelse, här samlas vi och lägger grunden för det vi kan åstadkomma i våra parlament.

Arbetet i partiföreningen är av enorm betydelse samtidigt som det finns stora skillnader i förutsättningarna beroende på var man bor eller hur länge man har varit med i partiet.

Partiföreningskolans syfte är att ge alla styrelser en bra grund att stå på. Kursen är indelad i tre delar (heldagar) och pågår från september-december runt om i distriktet

Var: Föreningarnas Hus Kristianstad: Norretullsvägen 9

När: 20 november

 

20 november partiföreningskolan del 3 sydöstra Skåne
Partiföreningskolan genomförs just nu i olika delar av Skåne och är en stor nationell valsatsning.

Vi har de senaste åren sett hur allt fler vill vara med i vår rörelse. I valet 2018 ökade vi vårt stöd betydligt och sedan dess har vi sett till att både stoppa förslag om marknadshyror och kämpa för jämlikhet och trygga jobb för vanligt folk, både i riksdagen, regioner och kommuner.

Det är i partiföreningarna som skillnaden görs. Det är här vi dag in och dag ut bygger vår rörelse, här samlas vi och lägger grunden för det vi kan åstadkomma i våra parlament.

Arbetet i partiföreningen är av enorm betydelse samtidigt som det finns stora skillnader i förutsättningarna beroende på var man bor eller hur länge man har varit med i partiet.

Partiföreningskolans syfte är att ge alla styrelser en bra grund att stå på. Kursen är indelad i tre delar (heldagar) och pågår från september-december runt om i distriktet

Var: mejla [email protected]

När: 20 november

21 november partiföreningskolan del 3 MittSkåne

Partiföreningskolan genomförs just nu i olika delar av Skåne och är en stor nationell valsatsning.

Vi har de senaste åren sett hur allt fler vill vara med i vår rörelse. I valet 2018 ökade vi vårt stöd betydligt och sedan dess har vi sett till att både stoppa förslag om marknadshyror och kämpa för jämlikhet och trygga jobb för vanligt folk, både i riksdagen, regioner och kommuner.

Det är i partiföreningarna som skillnaden görs. Det är här vi dag in och dag ut bygger vår rörelse, här samlas vi och lägger grunden för det vi kan åstadkomma i våra parlament.

Arbetet i partiföreningen är av enorm betydelse samtidigt som det finns stora skillnader i förutsättningarna beroende på var man bor eller hur länge man har varit med i partiet.

Partiföreningskolans syfte är att ge alla styrelser en bra grund att stå på. Kursen är indelad i tre delar (heldagar) och pågår från september-december runt om i distriktet

Var: mejla [email protected]

När: 20 november

 

7 december – Facklig vänsterskola Malmö träff 3

Under hösten 2021 drar Vänsterpartiet i gång det andra läsåret i våran facklig-politiska studiesatsning, Facklig-politisk vänsterskola. Målgruppen är DU som är fackligt engagerad eller som är intresserad av att bli engagerad.
kl:18:30-20:30
var: ABF:s hus mosaiken på Porslinsgatan 3
11 december partiföreningskolan del 3 sydväst

Partiföreningskolan genomförs just nu i olika delar av Skåne och är en stor nationell valsatsning.

Vi har de senaste åren sett hur allt fler vill vara med i vår rörelse. I valet 2018 ökade vi vårt stöd betydligt och sedan dess har vi sett till att både stoppa förslag om marknadshyror och kämpa för jämlikhet och trygga jobb för vanligt folk, både i riksdagen, regioner och kommuner.

Det är i partiföreningarna som skillnaden görs. Det är här vi dag in och dag ut bygger vår rörelse, här samlas vi och lägger grunden för det vi kan åstadkomma i våra parlament.

Arbetet i partiföreningen är av enorm betydelse samtidigt som det finns stora skillnader i förutsättningarna beroende på var man bor eller hur länge man har varit med i partiet.

Partiföreningskolans syfte är att ge alla styrelser en bra grund att stå på. Kursen är indelad i tre delar (heldagar) och pågår från september-december runt om i distriktet

Var: Malmö, Abf, Porslinsgatan 3, 211 32 Malmö

När: 11 december kl 09:00-17:00

 

11 december – partiföreningskolan del 2 Nordvästra Skåne
Partiföreningskolan genomförs just nu i olika delar av Skåne och är en stor nationell valsatsning.

Vi har de senaste åren sett hur allt fler vill vara med i vår rörelse. I valet 2018 ökade vi vårt stöd betydligt och sedan dess har vi sett till att både stoppa förslag om marknadshyror och kämpa för jämlikhet och trygga jobb för vanligt folk, både i riksdagen, regioner och kommuner.

Det är i partiföreningarna som skillnaden görs. Det är här vi dag in och dag ut bygger vår rörelse, här samlas vi och lägger grunden för det vi kan åstadkomma i våra parlament.

Arbetet i partiföreningen är av enorm betydelse samtidigt som det finns stora skillnader i förutsättningarna beroende på var man bor eller hur länge man har varit med i partiet.

Partiföreningskolans syfte är att ge alla styrelser en bra grund att stå på. Kursen är indelad i tre delar (heldagar) och pågår från september-december runt om i distriktet

Var: Helsingborg, Södergatan 65

När: 11 december kl 09:00-17:00

 

22 december- Facklig vänsterskola Helsingborg del 3
Under hösten 2021 drar Vänsterpartiet i gång det andra läsåret i våran facklig-politiska studiesatsning, Facklig-politisk vänsterskola. Målgruppen är DU som är fackligt engagerad eller som är intresserad av att bli engagerad.
Tid: Kl 18
Var: Södergatan 65
Tisdag 18 januari – Facklig Vänsterskola Malmö del 4
Under hösten 2021 drar Vänsterpartiet i gång det andra läsåret i våran facklig-politiska studiesatsning, Facklig-politisk vänsterskola. Målgruppen är DU som är fackligt engagerad eller som är intresserad av att bli engagerad.
kl:18:30-20:30
var: ABF:s hus mosaiken på Porslinsgatan 3
15 februari – Facklig Vänsterskola Malmö del 5
Under hösten 2021 drar Vänsterpartiet i gång det andra läsåret i våran facklig-politiska studiesatsning, Facklig-politisk vänsterskola. Målgruppen är DU som är fackligt engagerad eller som är intresserad av att bli engagerad.
kl:18:30-20:30
var: ABF:s hus mosaiken på Porslinsgatan 3
15 mars – Facklig Vänsterskola Malmö del 6
Under hösten 2021 drar Vänsterpartiet i gång det andra läsåret i våran facklig-politiska studiesatsning, Facklig-politisk vänsterskola. Målgruppen är DU som är fackligt engagerad eller som är intresserad av att bli engagerad.
kl:18:30-20:30
var: ABF:s hus mosaiken på Porslinsgatan 3

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk