• Hem
  • Distriktsårskon...
artikel

Distriktsårskonferensen 2023

Distriktsårskonferens 2023

Partidistriktets årskonferens genomförs lördagen den 11 mars i Landskrona Folkets hus.

Distriktsårskonferensen är partidistriktets högsta beslutande organ och distriktets årsmöte. Distriktsårskonferensen har 80 ombud för partiföreningarna fördelade proportionellt utifrån partiföreningarnas medlemsantal kallelsens datum med minst ett ombud per partiförening. Kallelse går ut till partiföreningarna tre månader före konferensen. Ombud väljs på partiföreningarnas medlemsmöten eller årsmöten.

Kallelse till distriktets partiföreningarna

Klicka här för att ladda ner kallelsen

Obs! Nomineringsstopp är senarelagt i förhållande till vad som står på kallelsen. Nytt nomineringsstopp är 5/2.

Förslag till verksamhetsplan

En av de viktigaste frågorna på distriktsårskonferensen är antagandet av verksamhetsplan för distriktet. Verksamhetsplanen finns i senaste numret av Folkviljan.

Klicka här för att ladda ner verksamhetsplanen som pdf

Motionera 

Vill du ändra något i eller lägga till något till verksamhetsplanen eller har du något annat förslag som rör distriktets politik eller verksamhet?

Då ska du skriva en motion till distriktsårskonferensen. Både partiföreningar och enskilda medlemmar kan motionera. Motioner mejlas till [email protected]. Sista dagen att lämna in motioner är den 27 januari.

Nominera 

De uppdrag du kan nominera till är:
– Distriktsordförande som leder distriktsstyrelsens arbete och är distriktsstyrelsens viktigaste ansikte utåt.
– Distriktsstyrelsen som består av för närvarande nio ledamöter och sju ersättare och som utgör politisk och organisatorisk ledning för distriktet.
Distriktets revisorer som granskar distriktets verksamhet och räkenskaper
Distriktets valberedning som föreslår vilka som ska väljas till olika förtroendeuppdrag i distriktet.

Förhandsnomineringar inför dessa val mejlas till [email protected] senast den 5 februari (obs! förlängd nomineringstid, annat datum än i kallelsen) utom förhandsnomineringar inför valet av valberedning som istället mejlas senast samma datum till [email protected].

Såväl partiföreningar som enskilda medlemmar kan nominera. Skriv en kort presentation av den/de du nominerar samt en motivering. Den/de du nominerar ska vara tillfrågade och ha tackat ja till att kandidera.

Dela den här sidan:

Kopiera länk