• Hem
  • Distriktsårskon...
sida

Distriktsårskonferens och valkonferens 2022

Distriktsårskonferens och valkonferens 12-13 mars

Partidistriktets årskonferens genomförs lördagen den 12 mars preliminärt i Helsingborgs Folkets hus, Södergatan 65 (förutsatt att corona-situationen möjliggör en fysisk konferens)

Distriktsårskonferensen är partidistriktets högsta beslutande organ och distriktets årsmöte. 

Valkonferensen den 13 mars beslutar om riksdags- och regionlistor

Dagen efter distriktsårskonferensen den 13 mars genomför distriktet sin valkonferens. Valkonferensen antar riksdagslistor för Skånes fyra riksdagsvalkretsar samt regionfullmäktigelistor för Skånes sex regionvalkretsar. Liksom på distriktsårskonferensen har partiföreningarna på valkonferensen ett ombud på påbörjat 40-tal medlemmar. Partiföreningarna kan välja att låta sig representeras av samma eller olika ombud på distriktsårskonferensen och valkonferensen. Till skillnad mot på distriktsårskonferensen kan även ledamöter av distriktsstyrelsen väljas till ombud på valkonferensen.

Handlingar

 

Förslag till verksamhetsplan

En av de viktigaste frågorna på distriktsårskonferensen är antagandet av verksamhetsplan för distriktet.

Ladda ner förslaget till verksamhetsplan här

Förslag till regionpolitiskt program

Ytterligare en viktig punkt på distriktsårskonferensen detta valår är antagandet av regionpolitiskt program. I det regionpolitiska programmet lägger vi fast den politik som vi ska gå till val på i Region Skåne och som sedan den regionpolitiska gruppen ska arbeta för under nästa mandatperiod.

Ladda ner förslaget till regionpolitisk program här

Övriga handlingar

DÅK och valk 2022 Dagordning
Motioner och motionssvar DÅK
Regiongruppens rapport
Verksamhetsberättelse V Skåne 2021
Bilaga Reservation mot nytt förslag till valberedning för V Skåne
Förslag inför distriktsårskonferensens val
Förslag till riksdags- och regionlistor
Rapport till DÅK Momodou Malcolm Jallow 2022
Rapport till årskonferensen Hanna Gunnarsson 2022
Ekonomisk berättelse – balansrapport 210101-211231 Ekonomisk berättelse – resultatrapport 210101-211231.xlsx
Ekonomisk berättelse 2021 – förklaringar och kommentarer Fordringar och skulder 2021
Hela bokslutet för HL stiftelsen 2021
Revisionsberättelse HL
Revisionsberättelse V Skåne
Utskick 2 brev

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk